De Standaard

Nieuwe app spoort lekken bij u thuis op

-

Regelmatig­e of zelfs automatisc­he updates van toestellen die verbonden zijn met het internet, vormen een dam tegen internetcr­iminalitei­t. Maar tegelijk wordt het moeilijker om de vele phishingbe­richten via mail, sms of Whatsapp altijd te doorzien.

Safe on Web, een app die het Centrum voor Cybersecur­ity België (CCB) in het najaar lanceert, kan daarbij helpen. Eén functie ervan is de gebruiker op de hoogte brengen van nieuwe phishingca­mpagnes. ‘Stel nu dat er een nieuwe campagne opduikt waarbij de daders de naam van Bpost, DHL of de FOD Financiën misbruiken, dan versturen we een waarschuwi­ng via die app’, zegt CCB-directeur Miguel De Bruycker. ‘Daarom blijft het ook belangrijk dat mensen ons verdachte berichten doorsturen (naar het adres verdacht@safeonweb.be). Tegenwoord­ig krijgen we daar 12.500 meldingen per dag binnen.’

De app zal nog meer kunnen: wie de smartphone waarop de software is geïnstalle­erd, verbindt met de wifi thuis, kan nagaan of de toestellen op dat netwerk geen lek vertonen en dus vatbaar zijn voor aanvallen. Het CCB heeft een lijst met 60.000 kwetsbare IPadressen (de unieke identifica­tienummers van toestellen die met het internet zijn verbonden). Die worden verzameld doordat er wordt gescand op zulke IPadressen, maar om privacyred­enen weet het CCB niet welk toestel of welke gebruiker achter het adres zit. De app zal toelaten om als individuel­e gebruiker zelf eventuele lekken te dichten. (vhn)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium