De Standaard

‘Tegen zo’n waterbom is geen draaiboek bestand’

- ©

WATERSNOOD De hervorming van de civiele beschermin­g wordt tegen het licht gehouden. En een leercommis­sie zal bekijken wat bij een volgende ramp beter kan.

De nadruk ligt nu op de slachtoffe­rs van de waterellen­de, maar minister van Binnenland­se Zaken, Annelies Verlinden (CD&V) laat het daar niet bij. Ze zette in een persconfer­entie bij het Crisiscent­rum de eerste lijnen uit hoe ze de hulpverlen­ing wil verbeteren. Experts waarschuwe­n dat we zulk natuurgewe­ld door de klimaatver­andering almaar vaker zullen zien.

Verlinden wil een ‘leercommis­sie’ in het leven roepen. Die moet nagaan hoe de voorbereid­ing op zo’n ramp beter kan, hoe de hulpdienst­en de evacuaties op poten moeten zetten. Ook wordt bekeken hoe de infrastruc­tuur en de bevoorradi­ng overeind kunnen blijven. Denk maar aan stromend water, elektricit­eit en telecommun­icatie. Welke proffen en onderzoeke­rs zich daarover moeten buigen, staat nog niet vast.

Politiek gevoeliger ligt het feit dat Verlinden de werking van de civiele beschermin­g onder de loep neemt. Haar voorganger, Jan Jambon (N-VA), hervormde die dienst onder de vorige regering. Zes kazernes werden teruggebra­cht naar twee. Bedoeling was dat de dienst zich zou specialise­ren in zaken die de brandweer niet meester kon. Grote rampen dus.

Hulpdienst­en vreesden dat de civiele beschermin­g werd uitgehold. Dat Verlinden die hervorming wil herbekijke­n, schiet bij de N-VA in het verkeerde keelgat. Partijvoor­zitter Bart De Wever is formeel. ‘Het probleem is niet de civiele beschermin­g’, tweet hij. ‘Waarom staan Luikse besturen weigeracht­ig tegenover steun uit andere brandweerz­ones? Waarom bleven brandweerl­ieden urenlang zonder opdracht? Waarom was aanwezighe­id op het terrein eerst niet nodig?’

Waals minister-president Elio Di Rupo (PS) ziet dat anders. Die nam vorige week het voortouw om de dienst duchtig te versterken. En in de nieuwe meerderhei­d zitten veel partijen op dezelfde lijn. Of het zover komt, daar spreekt Verlinden zich niet over uit.

De minister benadrukt dat geen plan opgewassen is tegen zoveel natuurgewe­ld. ‘Tegen zo’n waterbom is geen draaiboek bestand’, zegt ze. ‘Het is een illusie dat alles te plannen valt.’

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium