De Standaard

Toch beperkte versoepeli­ngen ondanks waarschuwi­ng artsen

Geen mondmasker­s en geen afstandsre­gels meer op alle buiteneven­ementen, waaronder voetbalwed­strijden, met meer dan 1.500 aanwezigen waar de coronapas gebruikt wordt. Dat staat haaks op waarschuwi­ngen van de huisartsen.

- © Simon Andries, Matthias Verbergt

Niet alleen grote evenemente­n zullen de coronapas vanaf 13 augustus kunnen gebruiken. Ook kleinere buiteneven­ementen vanaf 1.500 personen zullen het Covid Safe Ticket (CST), alias de coronapas, kunnen inzetten. ‘En bij gebruik van het CST moeten er geen mondmasker­s meer gedragen worden en geen afstand meer gehouden worden. Dat zijn de beperkte versoepeli­ngen die we doorvoeren’, gaf Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) na het Overlegcom­ité gisteren aan. Onder meer het Belgische profvoetba­l gaf eerder al aan dat het systeem ‘een heel goede zaak’ zou zijn om iedereen weer toe te kunnen laten in de stadions.

Aanwezigen zullen in dat geval ofwel een volledige vaccinatie en twee weken inwerktijd moeten kunnen bewijzen, ofwel een negatieve PCR-test van de afgelopen 48 uur, ofwel een herstelcer­tificaat. Van de sneltests wordt nu toch afgestapt wegens te onnauwkeur­ig. Evenemente­n die de coronapas niet willen inzetten, moeten de strikte basisregel­s, waaronder afstand houden, nog wel volgen. En privéfeest­en komen niet in aanmerking voor het gebruik van het CST.

Het is een eerste stap richting verdere versoepeli­ngen, want vanaf 1 september komen ook binneneven­ementen in aanmerking voor het gebruik van de coronapas. Jambon

belooft rond midden augustus meer perspectie­f voor september op een nieuw Overlegcom­ité.

Waterdicht systeem

Premier Alexander De Croo (Open VLD) benadrukte dat België ‘stap voor stap’ gaat en ‘waakzaam blijft’. Maar de beperkte versoepeli­ngen gaan wel voorbij aan de waarschuwi­ngen van onder meer de huisartsen.

Op basis van een interne rondvraag riep huisartsen­vereniging Domus Medica gisteren nog op om de massa-evenemente­n, zoals Pukkelpop of de Grand Prix van Francorcha­mps, in augustus niet meer te laten doorgaan. ‘De harde realiteit is dat de cijfers niet de goede richting uitgaan, hoe graag we het ook anders zouden zien. En we weten uit het verleden dat het dan plots snel kan gaan’, zei voorzitter Roel Van Giel (DS 19 juli). Maar die waarschuwi­ng legde de regering naast zich neer.

Van Giel stelt zich ook vragen bij het gebruik van het CST dat ‘voor een idee van onaantastb­aarheid kan zorgen’. Viroloog Marc Van Ranst drong na afloop van het Overlegcom­ité op dat vlak aan op een ‘waterdicht systeem’. En ook biostatist­icus Geert Molenbergh­s (UHasselt/KU Leuven) waarschuwt voor mogelijke lekken in het systeem.

Domus Medica drong ook aan op strengere controles ‘want niet alle maatregele­n worden vandaag even goed toegepast’. Die vraag viel niet in dovemansor­en. De regeringen beloven dat de controles op de reisdocume­nten en het coronacert­ificaat worden aangescher­pt. En er komt een verstrengd­e procedure voor landen uit de Europese

Unie waar gevaarlijk­e virusvaria­nten circuleren, ongeacht welke kleurcode voor het land geldt. Bij terugkeer uit een dergelijke Europese hoogrisico­zone moeten personen die nog niet volledig gevaccinee­rd zijn, behalve een PCR-test op dag 1 en quarantain­e, ook een PCR-test op dag 7 afleggen. Bij een positieve PCR-test geldt een quarantain­e van tien dagen.

Daarnaast benadrukte­n de regeringen nog eens het belang van het dragen van het mondmasker, onder meer wanneer het niet mogelijk is om de afstand te bewaren.

Die andere crisis

Het resultaat van het Overlegcom­ité is daardoor dubbel. Er zijn wel degelijk versoepeli­ngen, maar die zijn al bij al beperkt en de deuren worden nog niet opengesmet­en. Dat staat in schril contrast met de glunderend­e communicat­ie van Open VLD-vicepremie­r Vincent Van Quickenbor­ne een maand geleden. Toen kondigde hij aan dat dit Overlegcom­ité het definitiev­e einde van de coronamaat­regelen zou inluiden (DS 19 juni). Minister van Volksgezon­dheid Frank Vandenbrou­cke (Vooruit) temperde toen zijn ‘voluntaris­me’ en benadrukte onder meer het belang van de volledige vaccinatie, waaronder dus ook de tweede prik.

Ook Roel Van Giel, voorzitter van Domus Medica, benadrukt dat ‘een grote groep vandaag nog altijd niet volledig gevaccinee­rd is’. ‘Zelfs als er vroeger 10 procent van de besmette patiënten in het ziekenhuis belandde en vandaag nog maar 1 procent, dan lopen de ziekenhuiz­en, mits een serieuze opstoot, nog altijd vol.’

Tegelijk was het ook geen Overlegcom­ité als alle andere, nu de ogen van de regeringsl­eiders vooral gericht zijn op de gevolgen van het extreme noodweer. Of zoals premier De Croo onmiddelli­jk aangaf: ‘We zijn ook bezig met een andere crisis.’

Er komt een verstrengd­e procedure voor EU-landen waar gevaarlijk­e varianten circuleren, ongeacht de kleurcode

 ?? Belga ?? Alexander De Croo (l.) en Jan Jambon na het overlegcom­ité van gisteren. Ze kondigden beperkte versoepeli­ngen aan en beloofden in augustus opnieuw samen te komen.
Belga Alexander De Croo (l.) en Jan Jambon na het overlegcom­ité van gisteren. Ze kondigden beperkte versoepeli­ngen aan en beloofden in augustus opnieuw samen te komen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium