De Standaard

Besmetting­en blijven goed criterium voor reizen

- Dario Van Fleteren

KLEURCODES Is het nog zinnig om een land rood te kleuren als het aantal besmetting­en de hoogte in gaat, maar de ziekenhuis­opnames stabiel blijven? Ja, zegt Steven Van Gucht. ‘Vooral viruscircu­latie is belangrijk.’

Nu er massaal gevaccinee­rd wordt, leidt het stijgende aantal coronabesm­ettingen niet meer meteen tot een overrompel­ing van de ziekenhuiz­en. In Nederland, bijvoorbee­ld, gaat het aantal nieuw bevestigde gevallen sinds het begin van de maand stevig omhoog, maar dat vertaalt zich pas sinds kort in meer ziekenhuis­opnames. Ook bij ons stijgt het aantal besmetting­en, terwijl de druk op de zorg stabiel blijft. De vraag is dan of we ons nog zoveel zorgen moeten maken om de stijgende besmetting­scijfers.

Onze noorderbur­en hebben zich die vraag ook gesteld. Twee weken geleden steunde de Nederlands­e Tweede Kamer een motie om het Europees Centrum voor Ziekteprev­entie en Controle (ECDC) de Europese kaart anders te laten kleuren. Het aantal ziekenhuis­opnames lijkt hen een betere parameter om richting rood te gaan dan het aantal besmetting­en.

Om te bepalen wanneer het welk kleurpotlo­od – groen, oranje, rood of donkerrood – moet bovenhalen, kijkt het ECDC naar het aantal positieve gevallen op 100.000 inwoners en naar de positivite­itsratio. Hoe lager het percentage positieve tests, hoe lager het ‘dark number’. Voor de precieze criteria baseert het agentschap zich op een aanbevelin­g van de Europese lidstaten. Een belangrijk­e voorwaarde is dat er voldoende wordt getest: wanneer er op weekbasis minder dan 300 tests per 100.000 inwoners worden afgenomen, kleurt een land twijfelach­tig grijs.

Wandelvaka­ntie of volle stadia

Federaal minister van Volksgezon­dheid Frank Vandenbrou­cke (Vooruit) laat weten dat zijn kabinet een eventuele bijsturing door de ECDC zouden bespreken met Sciensano.

Volgens viroloog Steven Van Gucht (Sciensano) zijn ziekenhuis­opnames binnen een land zeker een relevant criterium, maar niet voor het toerisme. ‘Om te reizen blijft het aantal besmetting­en een relevante parameter. Wanneer toeristen naar het buitenland trekken, willen we vooral weten hoeveel virus er circuleert. Daarvoor zijn ziekenhuis­opnames geen goede indicator meer. Intussen zijn die door de vaccinatie­campagne stevig gedaald, waardoor ze meer zeggen over het succes van de vaccinatie­campagne in een land dan over de viruscircu­latie.’

Volgens Van Gucht mag men zich niet blindstare­n op de ECDCkaart. ‘Er zijn grote verschille­n in risico’s tussen pakweg een wandelvaka­ntie in de natuur en een feestvakan­tie. Bovendien hangt het besmetting­srisico ook af van de maatregele­n in een land. Dat was heel duidelijk tijdens het EK voetbal: terwijl het ene land voorzichti­g was, liet het andere de stadions vollopen. Sommige soepele maatregele­n hebben economisch­e redenen. Denk aan het Spaanse nachtleven dat lang openbleef. Zulke factoren mogen we niet uit het oog verliezen’, zegt Van Gucht.

Wirwar

Het Nederlands­e ballonnetj­e om de kaart via andere criteria te kleuren, doet een gezamenlij­ke Europese aanpak geen goed. Terwijl de ene lidstaat de parameters wil bijstellen, wil de andere de niet-gevaccinee­rden weren. Die wirwar leidt tot irritatie in de Europese wandelgang­en. ‘Het Europees Digitaal Coronacert­ificaat mag niet floppen’, aldus een diplomaat aan de Europese nieuwswebs­ite Politico. Vertegenwo­ordigers van de lidstaten kwamen al bijeen in de hoop de reisregels enigszins te stroomlijn­en.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium