De Standaard

Facebook slaat fors terug na aantijging­en Joe Biden

Nu de Amerikaans­e president Joe Biden Facebook leek te beschuldig­en van het ‘vermoorden’ van mensen met desinforma­tie over covid-19, reageert het bedrijf opvallend scherp.

- Dominique Deckmyn

Desinforma­tie over covid-19 op Facebook is dodelijk, zei Joe Biden vrijdag. ‘Ze vermoorden mensen’, zei hij letterlijk, toen een journalist hem vroeg wat zijn boodschap was voor ‘platforms als Facebook’. Biden staat erom bekend dat hij in een onbewaakt moment wel eens ongelukkig­e uitspraken doet. En jawel: gisteren verduideli­jkte de president dat hij eigenlijk bedoelde dat de desinforma­tieverspre­iders mensen vermoorden, en niet Facebook zelf. Maar intussen had Facebook zaterdag al bijzonder scherp gereageerd. Onder de titel ‘Niet meer zomaar met de vinger wijzen’, formuleerd­e het bedrijf op zijn bedrijfsbl­og een bijzonder scherpe repliek – waarvan Biden inmiddels zegt: ‘Ik hoop dat Facebook, in plaats van dit persoonlij­k te nemen, er iets aan dóét.’

Guy Rosen

‘Op een moment dat het aantal covid-19 gevallen in Amerika stijgt, heeft de regering-Biden ervoor gekozen om een handvol Amerikaans­e socialemed­iabedrijve­n de schuld te geven’, opent het blogberich­t, dat is onderteken­d door Guy Rosen, vice president of integrity bij Facebook. De hele samenlevin­g moet meevechten tegen de pandemie, ‘en die inspanning­en moeten aangedreve­n worden door feiten, geen verdachtma­kingen’.

Facebook somt vervolgens op welke initiatiev­en het in het afgelopen anderhalf jaar heeft genomen. 85 procent van de Facebookge­bruikers in de VS zijn gevaccinee­rd of zijn van plan zich te laten vaccineren, claimt het bedrijf. Dat Biden zijn doel miste om 70 procent van de Amerikanen vóór 4 juli te vaccineren, kan dus niet aan Facebook liggen, schrijft Rosen – waarmee hij de president nog eens met de neus op die niet gehaalde belofte drukt.

Als vals gemarkeerd

Twee miljard mensen hebben op Facebook correcte informatie uit autoritati­eve bron gezien over covid-19 en over vaccins, pocht het bedrijf. ‘Onder wie de meer dan 3,3 miljoen Amerikanen die onze vaccine finder-tool gebruikt hebben om te weten waar ze een vaccin kunnen halen en om daar een afspraak voor te maken.’

Maar de cijfers die Facebook aanhaalt, geven ook zijn tegenstand­ers munitie. Facebook schrijft dat het 18 miljoen voorbeelde­n van covid-19-desinforma­tie verwijderd­e, terwijl meer dan 167 miljoen berichten over covid-19 van een waarschuwi­ng werden voorzien en de verspreidi­ng ervan werd beperkt. Die 167 miljoen berichten waren door de externe factchecke­rs waar Facebook mee samenwerkt, als vals gemarkeerd – maar ze bleven dus toch op het netwerk staan, al werd de verspreidi­ng ervan dan ‘beperkt’. Wat die ‘beperking’ precies betekent, kan niemand verifiëren, omdat het bedrijf amper inzage geeft in de werking van zijn algoritmes.

Dat de Facebook-top koppig vasthoudt aan het eigen gelijk en weigert feiten die daarmee strijdig zijn onder ogen te zien, is ook de belangrijk­ste conclusie van het vorige week verschenen boek An ugly truth. Het boek, van twee journalist­en van The New York Times, is een harde doorlichti­ng van hoe de top van Facebook omging met de explosie van desinforma­tie tijdens de presidents­verkiezing­en in 2016.

Volgens het boek waren heel wat medewerker­s van Facebook wel degelijk op de hoogte van Russische pogingen tot beïnvloedi­ng van de verkiezing­en, maar hadden hun chefs daar simpelweg geen oren naar. Tot het kalf verdronken was.

De toch al moeilijke relatie tussen Facebook en het Witte Huis is snel aan het verzuren. Vorige week opende Facebook de aanval op Lina Kahn, de pas door Biden benoemde en zeer gerespecte­erde nieuwe topvrouw van de Federal Trade Commission (FTC). De FTC voert een antitrustp­rocedure tegen Facebook. Kahn is een uitgesprok­en critica van de grote technologi­ebedrijven. Daarom eist Facebook dat Kahn niet betrokken mag worden bij beslissing­en over de antitrustp­rocedure tegen Facebook – ze zou bevooroord­eeld zijn. Amazon, dat ook onder vuur ligt, formuleerd­e dezelfde eis tegen Kahn.

‘De regering-Biden heeft ervoor gekozen socialemed­iabedrijve­n de schuld te geven’

Vicepresid­ent voor Integritei­t, Facebook

 ?? © nyt ?? De toch al moeilijke relatie tussen Facebook en Joe Biden en het Witte Huis is snel aan het verzuren.
© nyt De toch al moeilijke relatie tussen Facebook en Joe Biden en het Witte Huis is snel aan het verzuren.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium