De Standaard

Westerse oproep aan Taliban: ‘Stop offensief’

-

AFGHANISTA­N Na twee dagen van vruchteloz­e inter-Afghaanse onderhande­lingen in Doha, heeft een vijftienta­l diplomatie­ke vertegenwo­ordigers in Kaboel de taliban gisteren opgeroepen om hun offensief in Afghanista­n stop te zetten. Een EU- en Navo-delegatie onderschre­ven de oproep.

Het gaat om de ambassades van Duitsland, Australië, Canada, Zuid-Korea, Denemarken, Spanje, de VS, Finland, Frankrijk, Italië, Japan, Nederland, Tsjechië, het Verenigd Koninkrijk en Zweden.

De taliban hebben sinds begin mei grote delen van het land opnieuw ingenomen. Het offensief doet de vrees groeien dat zij de macht weer overnemen nu de internatio­nale troepen Afghanista­n tegen eind augustus zullen hebben verlaten. De Afghaanse troepen, nu zonder steun van de Amerikaans­e luchtmacht, kunnen maar weinig weerstand bieden.

De missie van de Verenigde Naties in Afghanista­n (Unama) heeft de Afghaanse regering en de taliban bovendien opgeroepen tot een staakt-het-vuren te komen ‘om aan alle Afghanen nu de kans te geven om op een vreedzame manier’ het Offerfeest te vieren, dat drie dagen duurt. De Verenigde Naties roepen beide partijen op ‘om van de gelegenhei­d gebruik te maken om tot een permanent staakt-hetvuren te komen, een vredesakko­ord en een langdurige vrede, verkregen via de onderhande­lingen van Doha’.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium