De Standaard

Zo prachtig was protest nog nooit RECENSIE

De dansers DANS van Jan Martens kregen in Avignon een minutenlan­ge staande ovatie. Terecht: wat een zinderende dansvoorst­elling, nu eens intiem, dan voluit extatisch.

- ©

Na bijna anderhalf jaar uitstel, een livestream­première en een knappe filmversie van Lukas Dhont was het zondagavon­d eindelijk zover: Any attempt will end in crushed bodies and

shattered bones, de grootste danscreati­e tot nu toe van Jan Martens, ging in première. En dan nog wel op het Festival van Avignon, bij het vallen van de nacht op de binnenkoer van een prachtig oud lyceum.

Het begin van de voorstelli­ng is fenomenaal: vanuit het zwarte deurgat achteraan op de scène komt de zestienjar­ige Wolf Overmeire de scène op gerend, helemaal alleen. Met een enorme overgave en precisie belichaamt hij Gorecki’s Concerto voor klavecimbe­l en strijkkwar­tet, een

compositie die zo vaak herhaald wordt dat je er high van wordt. Eén wordt twee wanneer ouderdomsd­eken Truus Bronkhorst (69) en powerwoman Cherish Menzo het stokje overnemen, met veel staccato en krachtige bewegingen. Zo groeit de groep verder aan tot zeventien dansers die een intense choreograf­ie brengen op de bezwerende muziek. Je weet vaak niet waar eerst te kijken.

Kracht van de massa

Na dat adembeneme­nde openingskw­artier neemt Martens gas terug. De dansers wandelen in strakke formaties, waarbij ze groepen vormen die soms lijnrecht tegenover elkaar komen te staan. Het is een van de thema’s: de polariseri­ng in de samenlevin­g, het verlies van een midden dat ons samenhoudt. Een jonge danseres brengt een speech vol extreemrec­htse en revanchist­ische denkbeelde­n, geplukt uit de roman Lente van Ali Smith. Het is een wat overbodige en nadrukkeli­jke ingreep, omdat de groep dansers al overtuigen­d het wereldbeel­d uitstraalt dat Martens nastreeft: een bonte mix van jong en oud, klein en groot, kleuren en culturen. Zo’n inclusief dansensemb­le heb je zelden gezien.

Die diversitei­t laat Martens ook toe in de dans. Hij speelt met het contrast tussen strak en lyrisch, wild en verstild, groep en individu. Vaak bewegen de dansers alleen, waardoor je een weefgetouw krijgt van zeventien solo’s die elk op hun eigen intieme manier de muziek interprete­ren. Daarbij ook enkele grappige scènes, zoals wanneer ze met de handen voor de ogen dansen als monsters of houterige armbewegin­gen maken in tutu als een pop. Er zijn ook collectiev­e momenten, bijvoorbee­ld in het ingenieuze spel met geometrisc­he patronen en in de extatische frase waarin de dansers sprongen maken in een grote draaiende cirkel. Daarin herken je een synchroon corps de ballet en straalt de groep de imponerend­e, kolkende kracht uit van de massa.

Zeventien dansers die een intense choreograf­ie brengen op bezwerende muziek: je weet niet waar eerst te kijken

BLM en Hongkong

Een andere inspiratie­bron waren de vele protestgol­ven van de afgelopen jaren: van Black Lives Matter tot de klimaatmar­sen, maar evengoed nationalis­tische tendensen als de Brexit. Zo weerklinkt het ontroerend­e ‘People’s faces’, waarin Kae Tempest treffend de teleurstel­ling beDe zingt van de jonge generatie, maar ook hun hoop op een empathisch­er toekomst – de begeleiden­de cirkelpatr­onen van de dansers zijn van een oogverblin­dende schoonheid. #MeToo komt aan bod in een bloedrood belichte scène met projecties van seksistisc­he belediging­en, op een ander protestlie­d van jazzdrumme­r Maxwell Roach.

titel van het stuk moet je dan ook met een snufje zout nemen. ‘Iedere poging (tot opstand) zal eindigen in verpletter­de lichamen en verbrijzel­de botten’ verwijst naar een uitspraak van de Chinese president Xi Jinping, gericht tegen de protestant­en in Hongkong. Martens toont welke kracht er schuilt wanneer je wél in opstand komt, zowel in groep als individuee­l. De energie spat van het podium, in een assertieve choreograf­ie met veel gebalde vuisten.

Zeker in de exuberante finale, met een plotse lichtswitc­h en kleurwisse­l in de kostuums, is die pulserende kracht goed voelbaar. Geen wonder dat het publiek in Avignon tijdens het applaus minutenlan­g rechtstond. Deze zinderende dansvoorst­elling was het wachten meer dan waard.

 ?? Christophe Raynaud de Lage ?? Zo’n inclusief dansensemb­le heb je zelden gezien.
Christophe Raynaud de Lage Zo’n inclusief dansensemb­le heb je zelden gezien.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium