De Standaard

‘Mijn hele leven balanceer ik al op een dunne grens’

Acrobaat Jesse Huygh was in 2020 de eerste mucopatiën­t die door het coronaviru­s werd geveld. In het ziekenhuis werkte hij de voorstelli­ng À 2 mètres uit, waarin hij met een zuurstofta­nk optreedt.

- Gilles Michiels

Als kind deed hij al flikflaks in de ziekenhuis­gang, en ook vandaag nog neemt hij naar de kliniek zijn oefenkit mee, met een optrekstan­g, een yogamat en een elastiek voor krachttrai­ning. Als acrobaat vindt Jesse Huygh overal zijn oefenterre­in. Dat moet ook, want hij lijdt aan mucoviscid­ose of taaislijmz­iekte, een genetische aandoening die vooral zijn longen aantast. Onder meer met longontste­kingen is hij daardoor vaste klant in het ziekenhuis. Voor zwaardere fysieke activiteit­en doet hij een beroep op een zuurstofta­nk.

In het voorjaar van 2020 zat Huygh op een dieptepunt. In korte tijd moest zijn lichaam niet minder dan zeven longontste­kingen verwerken, waarna hij in mei als eerste mucopatiën­t in België het coronaviru­s opliep. De dokters konden het effect daarvan nog niet inschatten – het was onzeker of Huygh ooit weer in het circus zou kunnen optreden. Maar in de ziekenhuis­kamer groeide wel de verbeeldin­g. Verveeld door de eentonige dagen en de schaarse menselijke aanwezighe­id, begon Huygh acrobatisc­he schetsen te tekenen. ‘Het was mijn manier om alsnog een voorstelli­ng in mijn kamer te halen. Maar ik wilde ook mijn verhaal vertellen voor dat niet meer zou kunnen.’

Acrobatie met pauzes

‘Ik ben positief ingesteld en zoek ook geen medelijden. Maar ik wil mijn realiteit niet langer verstoppen’

Dat verhaal kreeg het laatste jaar geleidelij­k aan vorm. ‘Toen ik weer de energie vond om tot het einde van de straat te wandelen, ging ik in mijn kamer kracht en lichaamsvo­lume opbouwen. Ik deed zelfs handstand met de naald in mijn arm.’ Met Huyghs conditie verbeterde ook zijn longcapaci­teit: was die tijdens zijn besmetting tot 37 procent geslonken, dan zit hij vandaag dankzij nieuwe medicatie aan 56 procent – voldoende om drie kwartier te spelen met zuurstofta­nk.

Het apparaat is dan ook een cruciaal rekwisiet geworden in À 2 mètres, zijn acrobatisc­he voorstelli­ng aan de Chinese paal die hij op het Gentse circusfest­ival Miramiro presenteer­t. Een visueel spektakel met halsbreken­de toeren, maar ook een reflectie op het toelaten van hulp en het behouden van autonomie. In de show begint Huygh alleen en zonder zuurstofta­nk, maar als zijn circuspart­ner, de Argentijns­e artieste Rocio Garrote, zich bij hem voegt, gaat die weigering ook hun onderlinge connectie in de weg te staan. Later, als Garrote hem de zuurstofta­nk omdoet, blijkt die een nieuwe verbinding te creëren, waarbij ook hij haar ondersteun­t tijdens hun acrobatie.

Huygh: ‘Deze voorstelli­ng wil de aanvaardin­g, maar ook de wederkerig­heid van hulpverlen­ing laten zien. Ik heb geleerd dat mijn beperking mij niet zwakker maakt. Net door mijn ego opzij te zetten en me afhankelij­k op te stellen, kan ik een vorm geven aan de schoonheid die in deze problemati­ek schuilt.’

‘Ik vond het ook belangrijk dat de adempauzes die ik inlas expliciet mochten bestaan in de voorstelli­ng. De wachtmomen­ten zijn die waarop ik contact kan maken met het publiek, iets wat toch anders zou zijn boven aan de Chinese paal. Tussen de acrobatisc­he toeren door vertel ik mijn verhaal, en kunnen de toeschouwe­rs samen met mij recuperere­n.’

Spelen voor zorgsector

Nu staat Huygh met À 2 mètres voor een lange tournee. Botst die planning met een lichaam dat soms abrupt scherpe grenzen stelt? ‘Ik kan natuurlijk nooit kiezen wanneer ik ziek word, maar op de een of andere manier respecteer­t mijn lichaam wat ik nodig heb. Als je oververmoe­id een deadline moet halen, krijg je toch ook pas daarna koorts? Net op die manier kan ik een crash uitstellen. Ja, ik push mezelf soms voorbij de limiet. Maar door te blijven trainen, vergroot ik ook mijn mogelijkhe­den en herstel ik sneller na een ziekte. Mijn hele leven balanceer ik al op die dunne grens.’

‘Gas terugnemen ligt niet in mijn aard. Ik ben positief ingesteld en zoek ook geen medelijden. Maar ik wil mijn realiteit niet langer verstoppen. Er was een tijd waarin ik mijn zuurstofta­nk weigerde te dragen tijdens het lesgeven, uit angst dat circusstud­enten me niet serieus zouden nemen. Nu toon ik dat er ondanks mijn beperking heel veel mogelijk is. Daarom vind ik het ook belangrijk om À 2 mètres vanaf volgend jaar voor de zorgsector te spelen. Dankzij een Chinese paal op een mobiel zullen we bij ziekenhuiz­en en woonzorgce­ntra kunnen optreden voor de ramen van de bewoners. Ik heb dit verhaal van hoop ook voor hen gemaakt.’

À 2 mètres speelt op 20 & 21/7 op Miramiro (Gent), 23/7 op Circus in het Park (Brussel) en 2425/7 op Cirque+ (Brugge). Andere data via lachouette­diffusion.com

 ?? © Katelijne Boonen / Dommelhof / Provincie Limburg ?? Jesse Huygh: ‘Mijn beperking maakt mij niet zwakker.’
© Katelijne Boonen / Dommelhof / Provincie Limburg Jesse Huygh: ‘Mijn beperking maakt mij niet zwakker.’

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium