De Standaard

Hunkeren naar zorgeloosh­eid

- Ruben Aerts

RECENSIE FILM De zomer van een broer en zus, speels en ontnuchter­end in beeld gebracht.

Ontroering vind je soms waar je ze niet verwacht. De vijftienja­rige Billie en haar jongere broertje Nico hebben het moeilijk in het instabiele gezin dat ze vormen met hun vader (Will Patton), een jolige dronkaard met een zachte blik. Toch verdringen de wrangste momenten de genegenhei­d voor elkaar niet.

Sweet thing is een liefdevol en levendig familierel­aas met een diepdroeve ondertoon. Filmmaker Alexandre Rockwell hield het in de familie: het is zijn kroost dat gestalte geeft aan de kinderen. Hun gretig afwezige moeder in de film, de rol van Karyn Parsons (The fresh prince of BelAir), is zijn halve trouwboek en de vrouw die hen op de wereld zette.

In gloedvolle, intieme beelden in zwart-wit zijn we getuige van hun avontuurli­jke zomer vol ups-and-downs. Soms doet het denken aan films als The Florida project en American honey, die even onbevooroo­rdeeld een vaak genegeerde bevolkings­laag van de maatschapp­ij in beeld brachten.

Het verhaal kabbelt vrijelijk en poëtisch. Hoe breng je anders het wedervaren van een zomer als geen andere? De film moet het hebben van de energie waarmee hij dat jonge volkje volgt, de spontanite­it die van het scherm afspat. Hulde voor de manier waarop Rockwell die weet te vangen in zoveel ontwapenen­de taferelen.

Rockwells dochter Lana is als Billie een revelatie. Haar reserves en remmingen uit ze subtiel en waarachtig, vaak woordeloos. De camera observeert en registreer­t – soms is het zo eenvoudig. Een bitterzoet kleinood.

 ?? © cherry pickers ?? Ups-and-downs in zwart-wit.
© cherry pickers Ups-and-downs in zwart-wit.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium