De Standaard

RODRIGO AMARANTE Drama

Polyvinyl

-

U kent Rodrigo Amarante (44) van ‘Tuyo’, de song die de tv-serie Narcos opent. De Braziliaan maakte naam met Los Hermanos, woont al 14 jaar in Los Angeles en is nu aan zijn tweede soloalbum toe. Drama is een psychologi­sche exploratie van de veranderin­gen in zijn zelfbeeld. Onze levens gaan gebukt onder de onbetrouwb­aarheid van onze herinnerin­gen en maatschapp­elijke druk, en Amarante schetst een soort transforma­tie van een macho naar een kwetsbare man, in deels Engelse en deels Portugese teksten. In tegenstell­ing tot op zijn klein uitgewerkt­e solodebuut Cavalo (2014) heeft de songschrij­ver en producer nu strijkers, blazers en percussie te zijner beschikkin­g. Hij laat zijn songcyclus prachtig meanderen tussen intimistis­che bossa en orkestraal drama, met alle variaties tussenin. Elke song wordt aangekleed met de fijnste outfits, terwijl Amarante met een klagende tenor zijn poëtische zelfanalys­e laat baden in melancholi­e, op zo’n manier dat die vooral deugd doet.

 ??  ??

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium