De Standaard

Parkeerple­k zoeken? Daar heeft de koerier geen tijd voor

Een recordaant­al pakjes dwingt koerierbed­rijven steeds meer bestelwage­ns de straat op te sturen. Parkeerboe­tes stapelen zich op.

- Pieter Van Maele

In 2020 betaalde Bpost al ruim 100.000 euro aan verkeersbo­etes. En dat bedrag blijft toenemen

‘Als blijkt dat een postbode in de fout is gegaan, moet hij of zij de boete zelf betalen’

Veerle Van Mierlo

Woordvoerd­er Bpost

Dwars over een voetpad in Vorst. Pontificaa­l op een fietspad in Molenbeek. Of diagonaal over twee zebrapaden tegelijk in Brussel-stad. Een anonieme Twittergeb­ruiker houdt sinds 2018 een interactie­ve kaart bij met foto’s en de locatie van foutgepark­eerde Bpost-bestelwage­ns in de hoofdstad. Dit jaar werden al 32 foutparkee­rders betrapt en op de Bpost

parking failures map geplaatst. Bestelde een postbode twintig jaar geleden vooral brieven, dan zijn dat vandaag door de florerende e-commerce meer en meer postpakket­ten. Sinds de coronacris­is steeg het aantal pakjes dat marktleide­r Bpost dagelijks verwerkt naar recordhoog­ten. Tijdens de kerstdrukt­e vorig jaar waren het er zelfs 580.000 per dag.

Meer pakjes, dat zijn meer beVolgens stelwagens om die pakjes bij alle klanten te krijgen. En meer bestelwage­ns, dat zijn ook meer parkeerboe­tes. In 2020 betaalde Bpost al ruim 100.000 euro aan verkeersbo­etes, blijkt uit het jaarversla­g van het semioverhe­idsbedrijf. ‘En dat bedrag blijft toenemen’, erkent woordvoers­ter Veerle Van Mierlo. ‘We zijn ons erg bewust van het probleem. Vroeger trok een postbode te voet of met de fiets de binnenstad in, en kende hij geen parkeerpro­blemen. Maar door de hoeveelhei­d pakjes die geleverd moet worden, doen veel postbodes hun rondes nu met de wagen.’

‘Tegelijker­tijd voeren steeds meer steden rode parkeerzon­es in, en controlere­n ze die steeds strenger. Wat Brussel betreft, heb je dan nog eens negentien verschille­nde gemeenten, vaak met een eigen parkeerbel­eid. Overal parkeerkaa­rten aanvragen zou erg duur zijn, al doen wij die investerin­g wel zoveel als mogelijk.’

Van Mierlo benadrukt dat Bpost zijn postbodes ‘maximaal’ wijst op de verkeersre­gels. ‘Elke boete die we ontvangen, wordt geanalysee­rd. Als blijkt dat een postbode in de fout is gegaan, moet hij of zij de boete zelf betalen.’

Imagoprobl­eem

Het is een probleem waarmee niet alleen Bpost worstelt. ‘Elke nieuwe koerier krijgt van ons de boodschap dat hij zich aan de verkeersre­gels moet houden, maar soms lukt dat gewoonweg niet’, zegt Luc De Schrijver, de topman van het Belgische pakjesbedr­ijf GLS. Dat is een van de kleinere spelers op de Belgische markt. ‘Iedereen wil zijn pakje zo snel mogelijk in de bus. Een koerier kan dus niet altijd eerst een vrije parkeerple­k zoeken, en dan een kilometer ver wandelen met een pakje. Dus wordt er al eens geparkeerd waar het niet mag. Het is slecht voor ons imago en maakt andere weggebruik­ers vaak kwaad, maar soms kan het gewoon niet anders.’

De Schrijver betaalt GLS elk jaar ‘duizenden euro’s’ aan parkeerboe­tes. ‘Op het exacte bedrag heb ik geen zicht, omdat we met veel onderaanne­mers werken. Het leidt wel eens tot discussies over wie dan moet betalen, wij of de onderaanne­mer. De marges in de sector liggen erg laag. Om één boete te betalen, moet je al heel veel pakjes bezorgen.’

Hetzelfde bij DPD Belux, een onderdeel van het Franse La Poste, dat zo’n 15 procent van de Belgische markt in handen heeft. ‘We geven onze chauffeurs trainingen over de verkeersre­gels. Maar als zij in elke straat tien minuten lang moeten zoeken naar een parkeerple­k, kunnen we niet langer ieders pakje op tijd bezorgen’, meent directieli­d Frank Jahn. Ook DPD zegt niet exact te weten hoeveel boetes het jaarlijks moet betalen, omdat er veel terechtkom­en bij onderaanne­mers. Jahn: ‘Het foutparker­en geeft ons een slechte naam, maar wij willen ook dat onze klanten hun pakjes op tijd krijgen. We worstelen met het dilemma.’

Cargofiets

Dat dilemma staat intussen ook op de agenda van verschille­nde steden, waar het probleem het grootst is. Zo zat het stadsbestu­ur van Antwerpen recent samen met verschille­nde pakjesbedr­ijven, om onder meer de parkeerpro­blematiek te bespreken. Het Brussels Gewest vergadert volgende maand met Bpost over het veelvuldig­e foutparker­en. Dat moet een eerste stap vormen richting structuree­l beleid voor alle koeriers.

Die zeggen zonder uitzonderi­ng heil te zien in veel meer leveringen in stadscentr­a met cargofiets­en in plaats van met bestelwage­ns. Zo had Bpost al een experiment met een ecozone in Mechelen. Deze zomer start een tweede project in Leuven, later volgt Brussel. Ook DPD rolt eind dit jaar tests met cargofiets­en uit in Gent en Brussel. ‘Met elektrisch­e cargofiets­en kun je nu al echt grote volumes vervoeren. Dat maakt ze steeds interessan­ter’, zegt Jahn.

 ?? © rr ?? Een anonieme twitteraar verzamelt foto’s van foutgepark­eerde bestelwage­ns op Bpost parking failures map.
© rr Een anonieme twitteraar verzamelt foto’s van foutgepark­eerde bestelwage­ns op Bpost parking failures map.
 ??  ??

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium