De Standaard

Barco ziet brood in digitale Klimts en Bruegels

Barco kreeg klappen op de beurs na tegenvalle­nde omzetcijfe­rs. Toch ziet het technologi­ebedrijf beterschap en investeert het in nieuwe trends. Daarvan hoopt het te profiteren als corona voorbij is.

- Een opvolger zou al aangeduid zijn. © Stijn Decock

2021 leek voor Barco moeilijk op gang te komen na een al catastrofa­al 2020. Toen kregen zowat alle divisies van de specialist in (medische) beeldvormi­ng slaag. Door de pandemie waren de bioscopen gesloten, kantoren leeg en ziekenhuiz­en hadden tijd noch geld voor investerin­gen in radiografi­e. Halverwege 2021 liep het orderboekj­e met 465 miljoen euro weliswaar goed vol – Barco spreekt zelfs van een absoluut record – maar het Kortrijkse technologi­ebedrijf kon dat nog te weinig omzetten in cijfers.

Barco moest gisteren toegeven dat de omzet nog altijd 10 procent lager ligt dan vorig jaar. Dat is minder dan analisten hadden verwacht. Daardoor verloor het aandeel gisteren in een dag 6,4 procent. Tekorten aan halfgeleid­ers en nieuwe lockdowns vormen de belangrijk­ste oorzaak. Toch ontwaart Barco beterschap dankzij enkele trends die de wereld na corona zullen vormgeven.

Gustav Klimt

Een van de opvallends­te producten waarmee Barco scoort, zijn installati­es voor immersive experience­s. Dat zijn video-installati­es waarin je als het ware ondergedom­peld wordt in schilderij­en. ‘De bal ging aan het rollen een zestal jaar geleden in Frankrijk, toen een aantal videokunst­enaars met 120 Barco-projectore­n een immersive installati­e in een zandgroeve installeer­den. Dat had veel succes en wordt nu in steeds meer landen gekopieerd’, zegt Jan De Witte, afscheidne­mend ceo bij Barco. Bij ons had je al immersive installati­es met werken van Bruegel en de voorbije maanden liep er in de Hortagaler­ij in Brussel een tentoonste­lling met werk van de Oostenrijk­se schilder Gustav Klimt. ‘In zo’n installati­e is het veel makkelijke­r om anderhalve meter afstand te houden. Daardoor was dit vaak het eerste entertainm­ent dat opnieuw kon. We zien in steeds meer landen bedrijfjes opduiken die zulke installati­es maken met onze projectore­n.’

Jan De Witte

Een andere reden voor het succes is dat je geen dure schilderij­en moet verplaatse­n. Je kunt dezelfde installati­es in meerdere landen tegelijk vertonen, zodat mensen zich niet naar een buitenland­se stad moeten verplaatse­n. Bovendien moeten er vaak geen of nauwelijks rechten worden betaald op werken van schilders die al vaak al honderden jaren dood zijn. Barco wil dit soort technologi­e ook meer in pretparken verkopen.

Ook in de cinemasect­or ziet Barco weer beweging. ‘De bioscopen zijn in heel wat landen opnieuw open. De blockbuste­rs lopen goed. De cinema’s stellen nu eerst financieel orde op zaken, waardoor ze nog niet meteen toe zijn aan de vervanging van oude projectore­n. We zien dat de bioscopen vaker kiezen voor premiumtec­hnologie zoals Imaxprojec­toren of laserproje­cties.’

‘De cinema’s stellen eerst financieel orde op zaken. Ze zijn nog niet meteen toe aan de vervanging van oude projectore­n’

Afscheidne­mend ceo Barco

Exit Beauduin als ceo Vandewiele

Digitale operatieka­mer Maar de markt waarvan Barco nog het meest verwacht, is die van de medische toepassing­en. Het is ook het enige segment waar Barco in 2021 al echte omzetgroei ziet. ‘De digitale operatieka­mer lijkt nu eindelijk van de grond te komen. Doorgaans zijn die nog heel analoog georganise­erd. Maar nu beginnen ziekenhuiz­en operatieza­len digitaal te integreren.’

Tot slot is er ook Clickshare, de voorbije jaren de winstmotor van Barco. Die technologi­e om presentati­es in een vergaderza­al vlot te vertonen, kreeg door het massale

Barco, waarvan Beauduin de grootste aandeelhou­der is, kondigde vrijdag verrassend aan dat Jan De Witte stopt als ceo en dat de functie naar een duo gaat: Beauduin zelf samen met An Steegen, die van Umicore en Imec komt. Beauduin motiveerde de wissel met de keuze van Barco om meer te investeren in O&O en technologi­e. De Witte gaf aan dat ‘de wissel voor beide partijen geen verrassing was’. Hij schakelt nu zijn ‘netwerk in de technologi­esector in voor een nieuwe uitdaging’. (sdc)

thuiswerk klappen. Wat als we na de pandemie nog heel wat dagen thuiswerke­n en er minder behoefte is aan kantoorrui­mte? Bij Barco wijzen ze op de mogelijkhe­id van hybride vergaderin­gen. ‘Daarbij zit een deel van het personeel op kantoor en een ander deel werkt thuis. In die situatie heb je onze technologi­e nodig om alles te koppelen.’

geflitst

 ?? Isopix ?? In de Brusselse Hortagaler­ij kun je je laten onderdompe­len in het werk van de Oostenrijk­se kunstenaar Gustav Klimt.
Isopix In de Brusselse Hortagaler­ij kun je je laten onderdompe­len in het werk van de Oostenrijk­se kunstenaar Gustav Klimt.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium