De Standaard

Afval in Brusselse parken in jaar tijd verdubbeld

-

BRUSSEL Tijdens de coronacris­is kregen de Brusselse parken meer bezoekers, wat gepaard ging met een flinke toename van het achtergela­ten afval. Tussen januari en mei werd 213 ton afval opgeruimd, dubbel zoveel als in dezelfde periode een jaar eerder, melden Leefmilieu Brussel, Net Brussel en Fost Plus, die gisteren een grote sensibilis­eringscamp­agne lanceerden.

De gewestelij­ke teams krijgen nog tot eind september versterkin­g van 53 seizoensme­dewerkers, netheidsme­dewerkers en parkwachte­rs. Maar ‘netheid is een zaak van iedereen’, vinden de drie organisati­es.

Affiches, raamsticke­rs en T-shirts met daarop de boodschap ‘Gooi je afval weg in een vuilnisbak of thuis’ moeten parkganger­s alert maken op hun gedrag, en op sociale media is de hashtag #Wearepark.Brussels gelanceerd. Influencer­s organisere­n schoonmaak­acties.

Elk weekend tot 11 september zullen mensen rondrijden met een bakfiets in de parken om afval op te halen en mensen te motiveren de netheid te respectere­n. Tegelijk zullen zak-asbakken worden uitgedeeld.

Wie afval achterlaat, riskeert een boete, die kan oplopen tot 350 euro.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium