De Standaard

Opzijgesch­oven Adiv-topman brengt Dedonder in lastig parket

De opzijgesch­oven Adiv-baas Philippe Boucké doorbreekt de stilte. Al op 8 juli was volgens hem beslist dat hij moest gaan. Minister Ludivine Dedonder (PS) lijkt de regie kwijt.

- Peter De Lobel

Het ziet er niet naar uit dat de rust snel zal terugkeren bij de militaire inlichting­endienst Adiv en bij Defensie. Generaal-majoor Philippe Boucké, die in de nasleep van de zaak-Jürgen Conings vorige vrijdag onverwacht werd opzijgesch­oven als topman van Adiv, gaf gisteren voor het eerst zijn versie van de feiten in twee tweets.

‘Op 8 juli kreeg ik als enige boodschap dat men mij wou vervangen en zelfs een disciplina­ire sanctie tegen mij wou lanceren. Op 14 juli ben ik op de parlementa­ire commissie-Defensie een uur lang ondervraag­d. Het resultaat de dag zelf is gekend, de meesten hebben mij gesteund’, tweette Boucké. In een tweede bericht voegde hij zijn relaas toe van het overleg afgelopen donderdag op het kabinet van minister van Defensie Ludivine Dedonder (PS). ‘Op 15 juli, de dag dat er beslist werd mij te vervangen, lagen er twee opties op tafel. Ik heb zelf aangegeven te willen voortdoen, op voorwaarde dat Adiv versterkt werd met personeel. De tweede optie was mij te vervangen. De keuze is gekend.’

Binnen Adiv is te horen dat Boucké niet akkoord is met de

Philippe Boucké

perceptie dat hij zelf niet meer verder wou, zoals De Standaard gisteren berichtte op basis van verschille­nde bronnen, zowel in de entourage van de minister als van de Chef Defensie (CHOD). Eén betrokkene nuanceerde dat Boucké vooral niet verder kon ‘in deze omstandigh­eden’. Met zijn tweets gooit Boucké nu dus in de openbaarhe­id wat die omstandigh­eden waren.

Explosief dossier

Sinds Dedonder vorige week bekendmaak­te dat Boucké vervangen wordt als baas van Adiv, rommelt het. Tijdens het weekend lieten verschille­nde generaals – onder meer vice-Chef Defensie Mark Thys – zich op Twitter erg kritisch uit over de beslissing. ‘Een zwarte dag voor Defensie, dat hier niet onbeschadi­gd uit komt’, luidde het.

CHOD Michel Hofman probeerde maandag – voor de tweets van Boucké – de boel nog te kalmeren met een bericht naar zijn manschappe­n. ‘Hoe moeilijk ze ook was, ik heb deze beslissing aanvaard omdat ze, na de gesprekken die ik heb gehad met zowel de generaal als met de minister, de enige resterende keuze was voor het welzijn van generaal Boucké en voor het onontbeerl­ijke, serene klimaat ter ontwikkeli­ng van Adiv.’

Daar blijft na de sortie van Boucké niet veel van over. Voor minister Dedonder begint het dossier gevaarlijk explosief te worden. Zij wilde niet reageren. ‘De minister zal donderdag in de Kamer de feiten toelichten’, aldus haar woordvoerd­er.

‘Ik heb aangegeven te willen voortdoen, op voorwaarde dat Adiv versterkt werd. De tweede optie was mij te vervangen. De keuze is gekend’

 ?? Hatim Kaghat / Idea ??
Hatim Kaghat / Idea
 ?? © Hatim Kaghat/le soir ?? Generaal-majoor Philippe Boucké.
© Hatim Kaghat/le soir Generaal-majoor Philippe Boucké.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium