De Standaard

HALF WAIF Mythopoeti­cs

Anti

-

Sinds Nandi Rose Plunkett haar engagement bij de band Pinegrove terugschro­efde om zich op haar project Half Waif te richtten, is de output van haar soloprojec­t navenant gestegen. Mythopoeti­cs, haar vijfde album, zou aanvankeli­jk een ingetogen pianoplaat worden naar het voorbeeld van Lavender uit 2018. Al snel duiken echter synthesize­rs op en wordt duidelijk dat Mythopoeti­cs in het verlengde ligt van het vorig jaar verschenen The caretaker.

Half Waif beheerst namelijk de kunst om het persoonlij­ke drama van kwijtgeraa­kte sokken of het beantwoord­en van mails alle nodige pathos te schenken. Ook de relatief complexe songstruct­uren en knappe productie vallen op. Daarbij gaat de aandacht vooral naar Plunketts expressiev­e stem, al wordt ook volop geëxperime­nteerd met minimalist­ische elektronic­a. Wie niet spontaan wegloopt van Kate Bush en wil gaan zitten voor een plaat, heeft hier een dramatisch­e brok om zich in vast te bijten.

 ??  ??

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium