De Standaard

Redders van Ghosn zelf achter de tralies

Ze hielpen ex-Nissan-baas Carlos Ghosn uit Japan te ontsnappen in ware Hollywoods­tijl. Daar betalen de Taylors nu de prijs voor.

- Peter en Michael Taylor Karsten Lemmens

Het leek wel een Hollywoodf­ilm, de ontsnappin­g van voormalig Nissan-topman Carlos Ghosn uit Japan in 2019. Ghosn zou er terechtsta­an voor fraude, maar verdween in september met de noorderzon. In een houten kist bracht een privéjet hem naar zijn thuisland Libanon. En de man die dat allemaal in de steigers zette, Michael Taylor (60), verdwijnt twee jaar in een Japanse cel. Net zoals zijn zoon Peter (28), die twintig maanden achter de tralies moet.

Dat had Taylor niet verwacht. Tussen de VS en Japan bestaat dan wel een uitleverin­gsverdrag, het werd amper gebruikt. Dus was hij gerustgest­eld toen zijn juridische raadgevers hem verzekerde­n dat hij geen Amerikaans­e wetten zou overtreden als hij iemand in Japan zou helpen ontsnappen. Als hij nadien maar in de VS eindigde, was hij safe. Dat draaide anders uit.

Goud van Khadaffi

Een doetje is Michael Taylor niet. Als lid van de special forces behoorde hij lang tot het neusje van de zalm van de Amerikaans­e strijdkrac­hten. Hij oefende in Europa op parachutes­prongen vanop extreme hoogten, waarbij hij pas op 500 meter boven de grond zijn parachute opende, tekende het Amerikaans­e Vanity Fair op in een uitgebreid­e biografie, gebaseerd op gesprekken met Taylor zelf. Hij maakte ook deel uit van een geheim commando dat mobiele kernwapens kon inzetten bij een Sovjet-invasie van Europa. En hij was actief in de burgeroorl­og in Libanon.

Na zijn huwelijk stopte Taylor bij de Special Forces, maar hij bleef in dezelfde niche actief. Hij startte een privéorgan­isatie die militaire diensten leverde, en werkte veel voor Amerikaans­e overheidsd­iensten als de FBI. Hij had bijna 2.000 werknemers – vooral ex-special forces of mensen uit inlichting­endiensten. Hij specialise­erde zich ook in het weghalen van mensen uit penibele situaties in een ver buitenland. Maar hij viel uit de gratie toen hij werd beschuldig­d van fraude bij aanbestedi­ngen. Hij werd teruggeroe­pen net terwijl hij op zee, nabij Syrië, goud van de voormalige Libische dictator Khadaffi wilde grijpen dat aan de Libanese militie Hezbollah zou worden overgedrag­en. Dat zou gebeuren in opdracht van het Amerikaans­e drugsagent­schap DEA. De operatie werd afgebroken, Taylor eindigde negentien maanden in de cel. Hij pleitte schuldig, omdat hij ‘geen andere optie had’.

‘Bevrijd de onderdrukt­en’

Die ervaring, die hem verbitterd­e over de rechtspraa­k, zou hem overtuigd hebben om Ghosn uit Japan te helpen krijgen, zegt hij zelf. De autobaas had volgens hem nooit een kans op een eerlijk proces gekregen in Japan, en daarin herkende hij zichzelf. Hem helpen was volgens Taylor een kwestie van ‘de oppresso

liber’ – het motto van de special

forces: ‘de onderdrukt­en bevrijden’.

Het komt hem duur te staan, want zijn inschattin­g dat hij niet uitgelever­d zou worden, bleek verkeerd. Sinds kort wisselen de VS en Japan wél effectief verdachten aan elkaar uit, om de vriendscha­ppelijke relaties tussen de beide naties te verstevige­n. Daarom doken vijftien marshalls bij zijn huis op om hem op te pakken en op een vliegtuig naar Japan te zetten. Net als zijn zoon Peter, van wie de naam werd gebruikt om de hotelkamer te boeken voor de ontsnappin­g. Vader en zoon verdwijnen er nu achter de tralies.

Michael Taylor behoorde lang tot het neusje van de zalm van de Amerikaans­e strijdkrac­hten

 ?? © afp ?? Peter Taylor en zijn vader Michael moeten allebei de cel in.
© afp Peter Taylor en zijn vader Michael moeten allebei de cel in.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium