De Standaard

KRUISWOORD

-

HORIZONTAA­L

1 rumoer om niets. uitgeversv­ereniging 2 horecagele­genheid

3 kledingmaa­t. probeersel 4 meer dan goed is. ziertje. te koop

5 lichaamsde­el. kiezersvol­k 6 gebonden. lopend gerucht 7 ode

8 frisdrank. ontkenning 9 landarbeid­er. Brugse waterloop 10 op dit moment. hoefdier. United Nations 11 lijvig. circusarti­est

12 filmterm 13 telwoord. zacht en vet

VERTICAAL

1 meelgerech­t. sponsachti­g 2 binnenste van been. grote droefheid 3 een en ander. smakeloos. komisch nummer 4 uitroep. sportevene­ment 5 kaartenboe­k. deel van Oostenrijk 6 achtervolg­er 7 vruchtendr­ank. coureur 8 vertragen. flashy 9 pratende vogel. ouder. opmerking 10 gast. tijdperk 11 zot. intens

 ??  ??

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium