De Standaard

Aan de bazen van mijn onafhankel­ijke ziekenkas

-

Mijne heren,

Ik heb vernomen dat mijn onafhankel­ijke ziekenkas fuseert met een andere ziekenkas. Het nieuwe spel zal Helan heten. En die naam zou onder meer gedrevenhe­id uitdrukken.

Wellicht zal die gedrevenhe­id ertoe leiden dat Helan binnenkort de strijd wint met de andere ziekenkass­en om een plaats te krijgen in het Guinness

Book of Records. Geen enkele firma hield en houdt zijn burelen tijdens en na de coronacris­is langer gesloten dan de Belgische ziekenkass­en. Terwijl uw bediendes al lang smouteboll­en kunnen eten op kermissen en pinten pakken op terrassen, blijven de meeste van uw kantoren nog steeds potdicht.

Sommigen beweren dat het mogelijk zou zijn om na het maken van een afspraak een gesprek te hebben met een van uw ondergesch­ikten. Dat zijn optimisten die de telefoon nog niet ter hand hebben genomen om een afspraak te maken. Want ook voor telefonisc­he hulpverlen­ing maakt u kans om een eervolle vermelding in het Guinness Book of

Records te krijgen. Wat dat betreft, zal het een spannende eindspurt worden tussen uw diensten en die van Proximus, maar vooral de manier waarop u geregeld na een kwartier wachttijd de verbinding botweg verbreekt, maakt u tot grote kanshebber.

Hoe dan ook, ik heb doorgebete­n. Ik ben blijven telefonere­n, ik ben blijven wachten en ik heb uiteindeli­jk een vriendelij­ke vrouw aan de lijn gekregen. Ik heb haar uitgelegd dat mijn papierwink­el na een uithuiszet­ting een puinhoop is, dat er daarom een deurwaarde­r van een ziekenhuis (dat ten onrechte beweert dat ik geen ziekenkas zou hebben) dreigt langs te komen en dat mijn apotheker mij geen medicament­en meer kan leveren tenzij ik de volle pot betaal (waarvoor ik de middelen niet heb). De vriendelij­ke vrouw heeft mij laten uitspreken en heeft mij dan gezegd dat ik mijn problemen het best in een videomeeti­ng met de regiomanag­er bespreek.

Bij dezen vraag ik u beleefd of u mij, teneinde aan de videomeeti­ng deel te nemen, een computer en een internetab­onnement kunt bezorgen. Ik meen dat ik daar recht op heb. Om dat recht te bewijzen, stuur ik u bijgaand de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. In artikel 21 staat dat iedereen het recht heeft om op voet van gelijkheid te worden toegelaten tot de overheidsd­iensten van zijn land.

Uitkijkend naar de ontvangst van mijn computer en het bijbehoren­de internetab­onnement, groet ik u met de meeste hoogachtin­g,

Freddy De Meester,

Bij een aantal van uw dienst ook bekend als ‘Dikke Freddy’.

 ??  ??

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium