De Standaard

Leer nu toch eens luisteren!

-

We praten er allemaal graag op los, maar blijft er dan nog iemand over om naar ons verhaal te luisteren? En hoe doen we dat, oprecht en aandachtig luisteren? ‘Praten zonder luisteren is als aanraken zonder aangeraakt te worden.’

‘Wanneer heb je voor het laatst naar iemand geluisterd? Echt geluisterd, zonder te denken aan wat je daarna zelf wilde zeggen, op je telefoon te kijken of de ander te onderbreke­n om je mening te geven?’, vraagt Kate Murphy in haar boek Je luistert niet. ‘En wanneer heeft iemand voor het laatst echt naar jou geluisterd? Had diegene aandacht voor wat je zei en was zijn of haar reactie zo raak dat je je werkelijk begrepen voelde?’

Hoewel ik het niet zou willen, voel ik me aangesprok­en. Ja, ik durf weleens op mijn telefoon te kijken tijdens een gesprek. Ja, ik onderbreek mensen veel te vaak en vul hun zinnen aan. En nadenken over wat ik zal zeggen als het mijn beurt is, dat doe ik automatisc­h. Ook tijdens profession­ele conversati­es ligt de afleiding op de loer. Je zou verwachten dat ik als journalist goed kan luisteren – dat is nu eenmaal een belangrijk onderdeel van mijn job. Maar vaak genoeg ben ik met mijn ene oor aanwezig bij een interview en met mijn andere oor naar binnen gekeerd: welke vragen zijn al beantwoord? Heb ik alles goed genoteerd? Heb ik straks nog tijd om naar de winkel te gaan?

Spreekbeur­t

Dat we zo slecht kunnen luisteren, mag eigenlijk niet verbazen in een samenlevin­g die goede sprekers ophemelt en waar zelfmarket­ing ingebakken zit. ‘We worden aangemoedi­gd om te spreken. Daardoor kunnen we niet wachten om te reageren in een gesprek, want dan krijgt ons ego een boost’, zegt luisterexp­ert Corine Jansen. ‘Dat begint al op school. Leerkracht­en belonen kinderen als ze een goede spreekbeur­t geven, maar spreken hun ouders aan als ze goed luisteren, want dan zouden ze te stil zijn en niet assertief genoeg. Luisteren wordt vaak ook aangeleerd als gehoorzame­n. “Je luistert niet” betekent dan “je doet niet wat ik wil”.’

Akoestisch­e drempels

Bovendien maakt onze omgeving het ons niet makkelijk om een en al oor te zijn. De grootste boosdoener bij mij is mijn gsm. Elke nieuwe melding haalt me uit mijn concentrat­ie. Ik ben de snelle digitale communicat­ie ook zo gewoon, waardoor ik het moeilijk vind om lange gesprekken vol te houden. Verder zijn er akoestisch­e drempels voor een goed gesprek. De achtergron­dmuziek in restaurant­s is vaak iets te luid, in open kantoren hoor je de telefoons en toetsenbor­den klateren, en in steden is er een constant verkeersge­ruis. ‘Je denkt misschien dat je al dat geluid kunt negeren, maar onderzoek toont dat elke extra prikkel je aandacht vermindert’, schrijft Murphy.

Toch hebben we nood aan rijke gesprekken en vooral aan iemand die naar ons luistert. Dat blijkt uit het succes van Tele-Onthaal. Meer dan 330 mensen per dag bellen naar de luisterlij­n. ‘Dat neemt nog toe sinds covid’, vertelt coördinato­r Jennifer Pots. ‘Zo is het aantal oproepen in 2020 met 15 procent gestegen.’

Het goede nieuws is dat je opnieuw én beter kunt leren luisteren. Volgens Jansen is luisteren als een spier die je kunt trainen. ‘Dat lukt niet van ene dag op de andere. Ik ben er al dertien jaar mee bezig en ik ben zelf nog best vaak een slechte luisteraar. Maar je mag niet te snel opgeven. Blijf die nieuwsgier­ige spier prikkelen.’ Herinner je je een gesprek waarin je zo opging dat je de tijd en jezelf even vergat? Niets verhindert je om elke keer opnieuw daarnaar te streven.

Luister actief

Luisteren is iets anders dan zwijgen. Het is ook ‘meer dan alleen maar horen wat mensen zeggen’, schrijft Murphy. ‘Het betekent aandacht schenken aan hoe ze het zeggen en wat ze doen terwijl ze het zeggen, in welke context, en wat dat met je doet.’

Als je actief luistert, stel je je open voor

Als je actief luistert, stel je je open voor je gesprekspa­rtner en doe je je best om te begrijpen wat hij wil zeggen. Dat is iets helemaal anders dan luisteren om te reageren

je gesprekspa­rtner en doe je je best om te begrijpen wat hij wil zeggen. Dat is iets helemaal anders dan luisteren om te reageren. Probeer dus aan de verleiding te weerstaan om meteen te zeggen wat in je opkomt en focus in plaats daarvan op wat iemand precies wil vertellen en waarom hij dit nu zegt, tegen jou. Vaak gaat het ook over wat er niet gezegd wordt. De intentie achter de woorden, de onuitgespr­oken emoties die je hoort in iemands intonatie en houding zijn net zo belangrijk.

 ?? ??

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium