Van Hoos­te wil vol­gen­de week dui­de­lijk­heid over Pe­king

Gazet van Antwerpen Kempen - - Voetbal - JaSt

Tom Van Hoos­te deed op vraag van het BOIC de voor­bije da­gen een test in de warm­te­ka­mer en hij leg­de ook een smog­test af. “Ik re­a­geer­de ook ne­ga­tief op de al­ler­gie­test. De ma­ra­thon van Rot­ter­dam is nu al bij­na drie we­ken ge­le­den ge­lo­pen, ik zou toch graag vol­gen­de week dui­de­lijk­heid krij­gen of ik nu al dan niet de olym­pi­sche ma­ra­thon in Pe­king mag lo­pen”, zegtVan Hoos­te op de web­si­te van At­le­tiek Vlaan­de­ren. “Ik vind niet dat ik nog iets moet be­wij­zen.Als de tes­ten zou­den uit­wij­zen dat ik niet te­gen de warm­te kan, dan ga ik ge­woon niet naar de Spe­len. Ik heb ook geen zin om er na 25 km op te ge­ven. Daar­mee zou ik het EK cross in de­cem­ber in het ge­drang bren­gen en daar­voor heb ik nog te veel am­bi­tie.”

Fo­to ISOSPORT

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.