Pie­ter Ve­relst speelt eer­ste the­a­ter­show

Gazet van Antwerpen Kempen - - VRIJUIT - (jdr)

Pie­ter Ve­relst, het ko­misch ta­lent dat Vlaan­de­ren de­ze da­gen ont­dekt via het Eén-pro­gram­ma Voor de Leeuwen, be­reidt een eer­ste avond­vul­len­de the­a­ter­show voor. Ve­relst won in 2016 Ca­ma­ret­ten, een van de groot­ste ca­ba­ret­fes­ti­vals van Ne­der­land, en op dat élan wil hij door­gaan in zijn eer­ste show. Mijn broer en ik be- looft dan ook een sper­vuur van ver­ha­len uit zijn ab­sur­de uni­ver- sum te wor­den, ge­com­bi­neerd met mu­zi­ka­le in­ter­mez­zo’s. De pre­mi­è­re van Mijn broer en ik staat ge­pland op 26 ok­to­ber in de Ant­werp­se Aren­berg­schouw­burg.

FOTO VRT

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.