Cel­straf voor man die 77 gsm’s stal op Puk­kel­pop

Gazet van Antwerpen Kempen - - STANDPUNT - (blg)

Een 39-ja­ri­ge Co­lom­bi­aan is in de Has­selt­se cor­rec­ti­o­ne­le recht­bank ver­oor­deeld tot 24 maan­den cel en 800 eu­ro boe­te voor het ste­len van 77 gsm-toe­stel­len tij­dens het fes­ti­val Puk­kel­pop. De man zit mo­men­teel nog in hech­te­nis. Op zijn pro­ces ont­ken­de hij de fei­ten. Hij zou naar ei­gen zeg­gen on­ge­wild be­trok­ken zijn ge­weest bij het ont­vreem­den van de gsm’s, want op het fes­ti­val had hij een Co­lom­bi­aan­se vrouw le­ren ken­nen die een rug­zak bij zich had waar­in de 77 ge­sto­len toe­stel­len za­ten. Maar die uit­leg ge­loof­de de rech­ter niet. Ook al om­dat de ver­dach­te spe­ci­aal van­uit Span­je naar Kie­wit was af­ge­zakt voor een fes­ti­val­dag.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.