Twee agen­ten ge­schorst voor “on­tucht” op com­mis­sa­ri­aat

Gazet van Antwerpen Kempen - - STANDPUNT - (cma, mkm)

Na een ano­nie­me brief over on­ge­wens­te sek­su­e­le han­de­lin­gen on­der col­le­ga’s zijn twee agen­ten van het in­ter­ven­tie­korps van de Oost-Vlaam­se zo­ne As­se­ne­deE­ver­gem ge­schorst. Het Gent­se par­ket on­der­zoekt de fei­ten en de mo­ge­lij­ke be­trok­ken­heid van een der­de agent. Een vrou­we­lij­ke col­le­ga zou op het com­mis­sa­ri­aat van Ever­gem slacht­of­fer ge­wor­den zijn van on­ge­wens­te sek­su­e­le han­de­lin­gen tij­dens de dienst­uren door en­ke­le van haar col­le­ga’s. Ever­gems bur­ge­mees­ter Joe­ri De Maer­te­lae­re (N-VA) be­na­drukt dat de zaak nog in on­der­zoek is en de fei­ten nog niet be­we­zen zijn. In af­wach­ting van de re­sul­ta­ten zijn de twee agen­ten wel ge­schorst.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.