“In 2050… zijn er nog hon­derd par­keer­plaat­sen in de stad”

Gazet van Antwerpen Kempen - - STANDPUNT -

Alexan­der D’Hoog­he is pro­fes­sor aan het MIT Cen­ter for Ad­van­ced Ur­ba­nism aan de uni­ver­si­teit van Cam­brid­ge. Hij werd be­gin 2016 aan­ge­steld als in­ten­dant voor het Oos­ter­weel­pro­ject.

Her­man Wel­ter is jour­na­list, mo­bi­li­teits­ex­pert en ra­bi­aat voor­vech­ter van het open­baar ver­voer.

Mark Pec­queur, do­cent au­to­tech­no­lo­gie aan Tho­mas Mo­re Ho­ge­school, ziet toe­komst in au­to­no­me voer­tui­gen en ze­ro ei­ge­naar­schap.

Stijn Wens is de man ach­ter de fiets­blog Ant­wer­pe­ni­ze. Zijn gro­te droom is dat Ant­wer­pen ooit een ech­te fiets­stad zal zijn.

Toog­dia­loog, 20 uur stipt, Zui­der­pers­huis, Waal­se­kaai.

FOTO JIMMY KETS FOTO JAN VAN DER PERRE

FOTO POL DE WILD

FOTO BELGA

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.