“Ge­bruik het Oos­ter­weel­geld voor be­ter open­baar ver­voer”

Gazet van Antwerpen Kempen - - STANDPUNT -

In plaats van pri­o­ri­teit te ge­ven aan de bouw van de Oos­ter­weel­ver­bin­ding, zou de over­heid (sa­men met De Lijn, NMBS) nu on­mid­del­lijk werk moe­ten ma­ken van een lightrail op het Ringspoor, een Sin­gel-tram, een kwa­li­ta­tief fiets­rou­te­net­werk, een voor­stads­net­werk van tram en trein, en van park-and-ri­des in de rand­ge­meen­ten. De be­loof­de 1,25 mil­jard van de Vlaam­se re­ge­ring voor de over­kap­ping van de Ring ge­brui­ken we dan voor de uit­bouw van ver­keers­knoop­pun­ten voor open­baar ver­voer aan Lucht­bal, Schijn­poort, Oost­sta­ti­on, Ber­chem, en Zuid­sta­ti­on. Ik las van­daag nog dat er 3.500 stra­ten zijn in Ant­wer­pen. Daar kun­nen we er toch een paar van vrij­ma­ken lijkt me?

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.