Van Cam­pen­hout “viert feest” na aan­kon­di­ging

Gazet van Antwerpen Kempen - - BUITENLAND - (hca)

“Als ik nu in Je­ru­za­lem was, zou ik mee­vie­ren.” Dat zegt Ant­werps sche­pen Lu­do Van Cam­pen­hout (N-VA, foto) in een ge­sprek met Joods Ac­tu­eel. Hij noemt de ver­kla­ring van Do­nald Trump “heel po­si­tief”. Vol­gens hem is het “ge­woon een be­ves­ti­ging van wat in het hart van al­le Is­ra­ë­li’s leeft”. N-VA-woord­voer­der Joa­chim Pohl­mann zegt dat het “een per­soon­lijk stand­punt van een sche­pen is en geen par­tij­stand­punt”. Vol­gens hem zal het in­ter­view van Lu­do Van Cam­pen­hout bin­nen de Ant­werp­se N-VA-af­de­ling ook nog ter spra­ke ko­men.

Van Cam­pen­hout re­a­geert dat hij de ver­kla­ring van Trump niet wil­de ver­oor­de­len. Hij ont­kent wel dat hij het woord “feest­vie­ren” heeft uit­ge­spro­ken.

FOTO BELGA

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.