Tach­tig kaars­jes KLJ

Gazet van Antwerpen Kempen - - NIEUWS UIT UW GEMEENTE - (woad)

In 2018 mag KLJ Oud-Turn­hout tach­tig kaars­jes uit­bla­zen. Dat wordt ge­vierd met een gro­te re­ü­nie op 1 ju­li. Om de ver­jaar­dag ex­tra in de verf te zet­ten, is de jeugd­be­we­ging op zoek naar foto’s, oud-le­den, af­fi­ches, le­den­lijs­ten, kran­ten­knip­sels en al­les wat met de Oud-Turn­hout­se tak van de KLJ en zelfs van voor­gan­ger Boe­ren­jeugd­bond te ma­ken heeft. KLJ Oud-Turn­hout or­ga­ni­seert ac­ti­vi­tei­ten op vrij­dag­avond voor tie­ners van­af 12 jaar en op zon­dag­na­mid­dag voor kin­de­ren van 6 tot 11 jaar. Vrij­dag 22 de­cem­ber is er om 19u een open ver­ga­de­ring over het feest in het KLJ-lo­kaal langs de Steen­weg op Mol.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.