Bur­ger­za­ken na af­spraak

Gazet van Antwerpen Kempen - - NIEUWS UIT UW GEMEENTE - (bvdl)

In­wo­ners van Beer­se kun­nen van­af 1 ja­nu­a­ri 2018 voor een be­paald aan­tal za­ken bij de dienst Bur­ger­za­ken op het ge­meen­te­huis en­kel nog na af­spraak te­recht. De ge­meen­te wil met die maat­re­gel wacht­tij­den ver­min­de­ren. “Be­paal­de dos­siers kun­nen zo be­ter voor­be­reid wor­den, of er kan de no­di­ge tijd voor vrij­ge­maakt wor­den. Op die ma­nier ver­mij­den we on­no­dig wach­ten voor an­de­re be­zoe­kers”, zegt Hans Woes­ten­borghs (BEERSEplus), sche­pen van Per­so­neel.

bur­ger­za­[email protected]­se.be

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.