Ruim 1.000 ex­tra jobs door steun­maat­re­gel

Gazet van Antwerpen Kempen - - NIEUWS UIT UW GEMEENTE - (gvn)

De re­ge­rings­maat­re­ge­len om werk­ge­le­gen­heid te sti­mu­le­ren in Lim­burg en de Kem­pen heb­ben veel jobs op­ge­le­verd. De maat­re­ge­len kwa­men er na­dat in bei­de re­gio’s di­ver­se gro­te be­drij­ven de deu­ren had­den ge­slo­ten.

“In de pro­vin­cie Ant­wer­pen zijn 1.114 ex­tra jobs ge­cre­ëerd, in Lim­burg 3.235”, weet de Geel­se volks­ver­te­gen­woor­di­ger Griet Smaers (CD&V). “Die zijn te­werk­ge­steld in 26 nieu­we be­drij­ven, die zich van­we­ge de ex­tra voor­de­len in de­ze pro­vin­cies heb­ben ge­ves­tigd.” Griet Smaers heeft mi­nis­ter Johan Overt­veldt (N-VA) kun­nen over­tui­gen om de maat­re­ge­len nog te ver­soe­pe­len, zo­dat be­paal­de be­per­kin­gen weg­val­len om een loon­las­ten­ver­la­ging toe te pas­sen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.