“Mo­zart was als ge­nie voort­du­rend met mu­ziek be­zig. Als mens dacht hij aan vrou­wen en gok­ken.”

Gazet van Antwerpen Kempen - - WEEKEND AGENDA - RU­BEN VAN KEER MUSICALARTIEST GUY VAN VLIET

is de mu­si­cal te­ge­lijk ook heel in­tiem. En dat komt ook tot ui­ting in een aan­tal pak­ken­de num­mers”, voert Ru­ben aan.

Tra­di­tie: Mu­sic Hall wil aan­kno­pen met de ge­woon­te om het jaar uit te zwaai­en met een me­ga­pro­duc­tie die het gro­te pu­bliek aan­spreekt. En de le­gen­da­ri­sche Ween­se ein­de­jaars­sfeer zit dit keer zelfs in de voor­stel­ling. “Vroe­ger en nu loopt door el­kaar, dat merk je aan de mu­ziek en ook aan de kos­tuums. Mo­zart oogt ei­gen­tijds, maar het en­sem­ble draagt de klas­sie­ke jur­ken uit die pe­ri­o­de. Ook vi­su­eel is Mo­zart een echt spek­ta­kel”, be­looft Ru­ben Van Keer.

Mo­zart! – De Mu­si­cal,

van 10/12 tot 30/12 en van 05/01 tot 07/01, Stads­schouw­burg, Ant­wer­pen, www.mu­si­chall.be

FOTO JORIS HERREGODS

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.