ANT­WER­PEN

Gazet van Antwerpen Kempen - - WEEKEND AGENDA - (id)

Bo­ris Van Se­ve­ren en Jo­nas Ver­meu­len bren­gen The On­ly Way Is Up (16+), van­daag en morgen in Het­Pa­leis, een elek­troop­e­ra. Vier hoofd­per­so­na­ges ko­men aan het woord op ver­schei­de­ne sleu­tel­mo­men­ten in hun le­ven. Ze doen dood­ge­wo­ne din­gen die niet­te­min grap­pig, span­nend of ont­roe­rend kun­nen zijn. De zelf­ge­schre­ven sound­track komt tot le­ven van­uit twee dj-booths die li­ve­mu­ziek én op­lich­ten­de quo­tes te­gen el­kaar op sam­plen.

www.het­pa­leis.be

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.