“Nog een ei­tje te pel­len met Hei­kant”

Gazet van Antwerpen Kempen - - SPORT REGIO - (af)

OG Vor­se­laar hoopt te­gen Hei­kant met­een weer recht te krab­be­len na de zwa­re 6-1 ne­der­laag bij Op­puurs. Voor Lennert Bae­ten werd het vo­ri­ge week een de­buut in mi­neur.

“Ik had mijn eer­ste ba­sis­plaats lie­ver met een over­win­ning ge­vierd, maar het mocht niet zijn. We speel­den een slech­te wed­strijd”, zegt Lennert Bae­ten. “Met­een na de match was ie­der­een aan­ge­sla­gen, al be­slis­ten we snel om de knop om te draai­en. Op dat mo­ment viel er aan de uit­slag toch niets meer te ver­an­de­ren en dat slech­te ge­voel mocht ons niet ont­moe­di­gen voor de vol­gen­de par­tij­en. Ook de tal­rijk mee­ge­reis­de sup­por­ters sta­ken ons een hart on­der de riem en zei­den dat we het hoofd niet moch­ten la­ten han­gen.”

“Ho­pe­lijk kun­nen we die slech­te match door­spoe­len met een ze­ge. We heb­ben met Hei­kant nog een ei­tje te pel­len. Zij haal­den het in de heen­match met 1-4, wat over­dre­ven cij­fers wa­ren. Ze draai­den aan­van­ke­lijk mee in de top vier, maar zijn sinds­dien naar de mid­den­moot ge­zakt en dus lijkt pun­ten­winst haal­baar voor ons.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.