Ver­keers­do­den

Gazet van Antwerpen Kempen - - OPINIE - PE­TER VERBIEST

Als er in Bel­gië slacht­of­fers val­len door ter­ro­ris­me of vuur­wa­pens, staat het land op zijn kop. Voor ver­keers­slacht­of­fers ligt dit an­ders: ons streef­doel is om te­gen 2020 maxi­maal 420 do­den te tel­len op on­ze we­gen. Dat zijn de vol­gen­de drie ja­ren meer dan dui­zend do­den die in­ge­cal­cu­leerd wor­den zon­der dat er ie­mand, op de fa­mi­lie en vrien­den na, wak­ker van ligt.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.