Chan­tal Acda gros­siert in war­me songs

Gazet van Antwerpen Kempen - - WEEKEND -

De Ne­der­lands-Bel­gi­sche sin­gers­ong­wri­ter Chan­tal Acda kunt u ken­nen van Sleeping­dog, Is­bells, True By­pass en Mar­ble Sounds. In de Werft pre­sen­teert ze za­ter­dag haar nieuw­ste plaat Boun­ce Back. De ne­gen war­me songs zijn ont­staan van­uit een be­sef dat de ver­an­de­ren­de we­reld om een nieu­we po­si­tie vraagt. Li­ve laat Chan­tal Acda zich om­rin­gen door Alan Ge­vaert (bas), Ga­ë­tan Van­de­wou­de (gi­taar, key­board), Eric Thi­ele­mans (drums) en Niels van Heer­tum (eup­ho­nium). (id) www.de­werft.be

FO­TO HANNEKE WETZER

Chan­tal Acda.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.