KRUISWOORDPUZZEL

Gazet van Antwerpen Kempen - - DONEN! -

HORIZONTAAL

1 dui­zend gram 5 speel­tuin­toe­stel 7 taaie lek­ker­nij 11 lams­leer 13 oe­fen­mu­ziek­stuk 16 ru­we steen­mas­sa 18 werp­koord met strik 20 la­ter 22 ij­zer­hou­den­de grond 23 on­nut­tig 25 tijds­een­heid 26 lui 28 koek­je 30 Grieks ei­land 32 on­deu­gend 33 eer­ste kwar­tier 34 stre­ling 35 Ez­ra (afk.) 37 wel­lus­tig

39 ont­vang­toe­stel 43 deel van een ge­schrift 46 in dienst zijn 48 Ja­pan­se munt 49 vrek­kig

52 pau­sen­naam 53 pant­ser­voer­tuig 55 pijn­lijk ge­volg 56 kleur­nu­an­ce 57 boom­vrucht 59 hout van de fijn­spar 61 schrijf­vloei­stof 62 wijf­jes­schaap 63 hul­di­gen .

VERTICAAL

2 on­der­ko­men 3 tus­sen­zet­sel 4 bo­ven 5 droom­beeld 6 Mexi­caan­se munt 7 op dit mo­ment 8 lof­dicht 9 ge­blokt 10 naar pa­ring ver­lan­gend 12 vloer­lijst 14 heil­dronk 15 breuk 17 uit­roep van smart

19 blad­groen­te 21 voor­deel op­le­ve­rend 23 grond­soort 24 bin­nen­kort 27 dof­fe slag 29 on­e­nig­heid 31 lok­spijs 32 aan­spreek­ti­tel 36 in­tro­du­cee 37 een ze­ge be­ha­len 38 mo­tor­pech 40 vaar­wel (Frans) 41 ver­bon­den met in­ter­net 42 knup­pel 44 vrouw van Ja­kob 45 met an­de­re woor­den 47 lid­woord 50 licht­kring 51 Bij­bel­se fi­guur 54 flauw keel­ge­luid 56 voor­zet­sel 58 ka­raat 60 mu­ziek­noot .

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.