Fa­mi­lie en vrien­den ne­men af­scheid van ‘Wit­te Moe’

Kerk loopt vol voor uit­vaart Li­za Verheyen

Gazet van Antwerpen Kempen - - ALGEMEEN - (ram)

In de Sint-Kat­ha­ri­na­kerk is af­scheid ge­no­men van Li­za Verheyen. De 84ja­ri­ge vrouw over­leed op vrij­dag 6 april op de Loen­hout­se­weg toen ze met haar fiets on­der een vracht­wa­gen te­recht­kwam vlak bij haar wo­ning.

Er ble­ven wei­nig stoe­len leeg tij­dens de plech­tig­heid. Okra, de ver­e­ni­ging waar Li­za lid van was, plaatste een vlag bij de ur­ne. In het be­gin werd ver­teld over Li­za’s jeugd in Meer en haar hu­we­lijk met Jos Aerts, die acht jaar ge­le­den over­leed. Na­mens doch­ter Rit werd een tekst voor­ge­le­zen. “El­ke week ver­wen­de je me met ca­ke en koek­jes. Ik heb ge­no­ten van on­ze laat­mis­sen.” ste dag sa­men, de dag voor het on­ge­val. We heb­ben ge­wan­deld en kof­fie ge­dron­ken. Ju­les, je jong­ste ach­ter­klein­kind, heb je ge­luk­kig nog één keer kun­nen vast­pak­ken en knuf­fe­len. Je was nog fit en ge­zond, maar het ein­de kwam ab­rupt. Al­tijd was je zo voor­zich­tig ge­weest op die druk­ke Loen­hout­se­weg. We gaan je mis­sen, Wit­te Moe. Jij bent nu on­ze ster.”

Tij­dens de uit­vaart wa­ren on­der an­de­re Een Ster van Stan Van Sa­mang en

De Roos van Ann Christy te ho­ren. Ook twee klein­kin­de­ren van Li­za na­men het woord. “We de­den sa­men bood­schap­pen en je maak­te het lek­ker­ste eten. Ge­nie­ten in je war­me li­ving ga ik Op het bid­prent­je staat : “We had­den het nog zo goed sa­men en ke­ken uit naar de zo­mer. Naar een fiets­tocht­je, een ter­ras­je, een uit­stap naar de zee, jouw feest voor 85 jaar. Ge­nie­ten, ge­luk­kig en te­vre­den zijn zo­als je je he­le le­ven was.” Voor Li­za naar haar laat­ste rust­plaats werd ge­bracht, speel­de het lied Af­scheid ne­men be­staat niet van Mar­co Bor­sa­to.

FO­TO RAM FO­TO BFM

In­zet: Li­za Verheyen.

De vrouw ver­on­ge­luk­te op en­ke­le tien­tal­len me­ter van haar wo­ning.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.