Truc­kers gaan 35 keer op de bon bij con­tro­le

Gazet van Antwerpen Kempen - - KEMPEN - (ram)

Bij een con­tro­le­ac­tie op zwaar ver­voer heeft de po­li­tie 35 be­keu­rin­gen op­ge­steld en vier waar­schu­win­gen ge­ge­ven.

Twaalf voer­tui­gen wa­ren te zwaar ge­la­den. Drie be­stuur­ders kre­gen een boe­te om­dat ze on­te­recht ge­bruik­maak­ten van de tun­nel op de N19g.

An­de­re in­breu­ken be­trof­fen een voer­tuig dat te hoog ge­la­den was, een ken­te­ken­plaat die ont­brak en een stop­licht dat niet werk­te. Drie be­stuur­ders kre­gen een boe­te voor het niet-han­den­vrij te­le­fo­ne­ren. Vier personen kre­gen een be­keu­ring om­dat ze geen vei­lig­heids­gor­del droe­gen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.