112

Gazet van Antwerpen Kempen - - KEMPEN -

RAVELS

Die­ven for­ceer­den don­der­dag een ga­ra­ge­poort van een wo­ning in

Gil­sein­de. Ze na­men een gps en ster­ke drank mee.

RAVELS

In een wo­ning in de Jan de Knuyt­straat woed­de don­der­dag­avond een schoor­steen­brand. De brand­weer kreeg die snel on­der con­tro­le en de scha­de bleef be­perkt.

BEERSE

In sport­cen­trum ’t Beer­ke in de

Re­rum No­va­rum­laan werd don­der­dag een raam in­ge­gooid van een lo­kaal­tje van de ge­meen­te. Op het eer­ste ge­zicht lijkt er niets ge­sto­len.

KAS­TER­LEE

Op de Licht­aart­se­baan week don­der­dag­avond een voer­tuig van de baan af. De wa­gen raak­te een paal­tje en kwam tot stil­stand in de berm. Be­stuur­ster V.L. (18) uit Des­sel werd licht­ge­wond over­ge­bracht naar het zie­ken­huis.

TURN­HOUT

Bij Yves Ro­cher in de Gast­huis­straat werd don­der­dag­nacht in­ge­bro­ken. De da­ders raak­ten bin­nen via een deur aan de ach­ter­kant en na­men geld uit de kas­sa mee. (ram)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.