Drie jaar in de cel voor aan­slag met ten­nis­rac­ket

Duo heeft al be­la­den straf­re­gis­ter

Gazet van Antwerpen Kempen - - KEMPEN - (ima)

De straf­rech­ter in Turn­hout heeft Wa­hid E.B. (43) en Ra­chid C. (43) uit Turn­hout ver­oor­deeld tot drie jaar ef­fec­tie­ve cel­straf voor een zwa­re af­ran­se­ling. Ze gin­gen hun slacht­of­fer te lijf met een ta­ser en een ten­nis­rac­ket.

Ma­rok­kaan­se duo ta­kel­de op 18 de­cem­ber 2016 land­ge­noot Ab­del El-Ma­j­doub (43) uit Turn­hout le­lijk toe. Toen hij een gsm wil­de bren­gen naar een ge­meen­schap­pe­lij­ke vrien­din in de Vre­destraat in Turn­hout, storm­den de be­la­gers naar bui­ten.

Ze werk­ten het slacht­of­fer te­gen de grond en be­werk­ten hem met een ten­nis­rac­ket en een ta­ser. “Ik kreeg stroom­sto­ten in de nek, op de borst en op het voor­hoofd. Ik raak­te he­le­maal ver­suft”, ver­klaar­de het slacht­of­fer. “Na­dien heb­ben ze mijn ge­slachts­de­len be­werkt en kreeg ik ra­ke sla­gen met een hou­ten ten­nis­rac­ket.”

Een be­wa­kings­ca­me­ra aan een ca­fé in de buurt film­de al­les. Het slacht­of­fer raak­te zwaar­ge­wond. Drie ga­pen­de won­den op het voor­hoofd en een won­de op het ach­ter­hoofd moesten wor­den geHet hecht. Aan­van­ke­lijk wer­den de twee ver­dacht van po­ging tot dood­slag. Fi­naal moesten ze zich voor de straf­rech­ter ver­ant­woor­den voor het toe­bren­gen van op­zet­te­lij­ke sla­gen en ver­won­din­gen met voor­be­dacht­heid.

Naast drie jaar cel moe­ten de twee ook een boe­te be­ta­len van 600 eu­ro.

FO­TO BERT DE DEKEN

Wa­hid E.B. en Ra­chid B. kre­gen elk drie jaar cel.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.