BE­ZOE­KERS BEN, SYDNEY EN HERTIER

“Open­baar ver­voer is niet goed ge­noeg”

Gazet van Antwerpen Kempen - - BINNENLAND - (cwil)

Ben Ver­brae­ken (19, rechts op de fo­to) heeft zo­pas zijn au­to­rij­be­wijs ge­haald. Zijn vrien­den Sydney Reys (22) en Hertier Hai­ti­ma­na (19) zijn van plan om het te ha­len. De re­den is bij de drie vrien­den, die vrij­dag met Bens au­to naar het cen­trum van Ant­wer­pen kwa­men, de­zelf­de. “Een au­to­lu­we bin­nen­stad is een mooi idee, maar het komt te vroeg. Bouw eerst het open­baar ver­voer goed uit”, zegt Ben. “Acht jaar lang heb ik af­ge­zien met De Lijn. Ik ging met de bus van Krui­be­ke naar mijn school op Lin­ker­oe­ver in Ant­wer­pen. Op het ein­de van mijn mid­del­baar had ik drie vol­le pa­gi­na’s met een over­zicht van de da­gen waar­op ik te laat was.”

Ook Sydney Reys (links op de fo­to) heeft het ge­had met De Lijn. “Ik woon in Bor­ger­hout en werk bij At­las Cop­co in Wil­rijk. Met de au­to ben ik er in een kwar­tier. Met de tram en de bus doe ik er meer dan een uur over.” Hertier Hai­ti­ma­na doet bin­nen­kort zijn the­o­rie-exa­men voor het au­to­rij­be­wijs. “De dienst­re­ge­ling van de trams is on­dui­de­lijk. Ze ver­an­dert voort­du­rend. En de bor­den waar­op staat hoe­lang de tram nog weg­blijft, wer­ken niet of ge­ven fou­te in­for­ma­tie.”

FO­TO JO­RIS HERREGODS

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.