“Als we zo blij­ven spe­len, win­nen we nog veel mat­chen”

Gazet van Antwerpen Kempen - - SPORT -

De kan­di­daat WK-gan­ger vier­de zijn 23e ver­jaar­dag met een be­re­ster­ke wed­strijd en een eer­ste clean sheet sinds 21 ja­nu­a­ri (0-1 op Genk). Een pres­ta­tie die ook zijn nieuw­bak­ken voor­zit­ter veel deugd deed. “We zien Le­an­der week na week ster­ker wor­den”, stelt Cou­c­ke. “Dat doet veel voor het he­le team. Hij brengt rust en sta­bi­li­teit in on­ze ver­de­di­ging.” Naast zijn vlek­ke­lo­ze ver­de­di­gen­de werk pak­te Dendon­c­ker voor het eerst sinds lang ook nog eens uit met zijn ty­pi­sche of­fen­sie­ve rus­hes. Iets wat we hem dit sei­zoen nog niet vaak heb­ben zien doen. Heeft de ti­tel­strijd de win­naar in Dendon­c­ker weer wak­ker­ge­schud? “Het was een match die we ab­so­luut wil­den win­nen. Mis­schien zelfs iets meer dan Club Brugge”, zei de ja­ri­ge. “Als we met de­ze in­ge­steld­heid blij­ven spe­len, denk ik dat we nog veel mat­chen kun­nen win­nen in de play-offs. Toch zijn we echt nog niet be­zig met de ti­tel. Het ver­schil is nog al­tijd 3,5 pun­ten.”(thst,

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.