“Ik ben nog niet op mijn best, maar dat komt nog”

Gazet van Antwerpen Kempen - - SPORT -

De voor­ma­li­ge won­der­boy van het Ser­vi­sche voet­bal was voor de rust een ge­sel voor de Brug­se ver­de­di­ging en liet het pu­bliek bij mo­men­ten kir­ren van de pret. “Ik voel me goed bij de­ze club”, sprak de huur­ling van Li­ver­pool. “Ik ben on­der de in­druk van het ni­veau van de com­pe­ti­tie. Het is een ple­zier om hier te kun­nen spe­len.” Dat Marko­vic con­di­ti­o­neel nog niet hon­derd pro­cent is, bleek na de rust, toen zijn pijp al snel uit was. “Op dit mo­ment zit ik nog niet op mijn bes­te ni­veau. Maar dat komt er snel aan.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.