“Van Hols­beeck weg? Jul­lie we­ten wel wat ik daar­van denk”

Ro­ger Van­den Stock

Gazet van Antwerpen Kempen - - SPORT -

Of Ro­ger Van­den Stock nu naar al­le thuis­mat­chen zal ko­men? “Euh...” (echt­ge­no­te Ki­ki komt tus­sen) “Ro­ger heeft be­loofd ook wat tijd vrij te ma­ken voor zijn vrouw.”

Voor het eerst zat Ro­ger Van­den Stock ook in de tri­bu­ne zon­der Her­man Van Hols­beeck, die door Cou­c­ke werd ont­sla­gen. De weg­ge­stuur­de ad­vo­caat Da­niel Spreu­tels was er wel. Wat denkt Van­den Stock daar al­le­maal van? “Ik geef daar geen com­men­taar op. Maar jul­lie we­ten wel wat ik er­van denk. Zo werd er heel veel kri­tiek ge­ge­ven op de trans­fer van La­zar Marko­vic, maar nu Marko­vic wat rit­me heeft, kan hij Anderlecht nog veel dien­sten be­wij­zen. Als Anderlecht de ti­tel nog haalt, dan zal het toch ook on­ze ti­tel zijn. Al blijft Club Brugge wel de fa­vo­riet. Zij heb­ben nog al­tijd drie pun­ten voor.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.