Kop man

Gazet van Antwerpen Kempen - - SPORT -

Bjorn Leu­ke­mans was een ge­res­pec­teerd ren­ner met al­tijd een uitgesproken mening. Leu­ke­mans be­gon zijn prof­car­ri­è­re als man van de Ar­den­nen. Tot de Be­vel­naar merk­te dat de broe­mer­kes uit het Bas­ken­land op an­de­re ben­zi­ne re­den en Leu­ke­mans zich om­vorm­de tot kas­sei­spe­ci­a­list. Van­daag doen de ‘broe­mer­kes’ uit het Bas­ken­land niet meer mee in Amstel en Ar­den­nen. Vreemd.

Sla er de top tien van de Amstel maar op na. Pas met num­mer ze­ven Ju­li­an Alap­hi­lip­pe ko­men we de eer­ste ren­ner te­gen die in het Bas­ken­land ac­tief was. In de top tien vin­den we al­leen nog Law­son Crad­dock en Jel­le Va­nen­dert te­rug. En ook om­ge­keerd is de vast­stel­ling frap­pant: uit de top tien van de Ron­de van het Bas­ken­land ston­den al­leen Mi­kel Lan­da, Jon Iza­gir­re, Bau­ke Mol­le­ma en Pa­trick Kon­rad aan de start van de Amstel. Blijk­baar is de lief­de tus­sen de Ron­de van het Bas­ken­land en de ‘klim­klas­sie­kers’ flink be­koeld, blijk­baar is het pe­lo­ton in het Bas­ken­land ook al lang weer over­ge­scha­keld op een nor­ma­le, le­gi­tie­me brand­stof. Te­ge­lijk heeft het hui­di­ge voor­jaar ons ge­leerd dat ren­ners op­nieuw geen schrik heb­ben van di­ver­se ty­pes par­cours. Hoe

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.