BART DE WEVER

“Mo­ge­lijk ex­tra maat­re­ge­len voor vol­gen­de wed­strijd”

Gazet van Antwerpen Kempen - - BINNENLAND -

Dat de der­by tus­sen R. Ant­werp FC en KFCO Beer­schot Wil­rijk niet vlek­ke­loos is ver­lo­pen, is ook de Ant­werp­se bur­ge­mees­ter Bart De Wever (N-VA) ui­ter­aard niet ont­gaan. “We gaan de­ze week met de po­li­tie rond de ta­fel zit­ten om de in­ci­den­ten na de wed­strijd te eva­lu­e­ren. Op ba­sis daar­van zul­len we be­slis­sen of we ex­tra man­schap­pen of maat­re­ge­len moe­ten ne­men voor de te­rug­wed­strijd op het Kiel over twee we­ken”, zegt De Wever. Voor­uit­lo­pen op even­tu­e­le maat­re­ge­len wil de Ant­werp­se bur­ge­mees­ter niet doen. “We hiel­den er re­ke­ning mee dat er pro­ble­men zou­den kun­nen ont­staan. Ik kan daar voor­lo­pig nog niets over zeg­gen om­dat ik eerst de ver­sla­gen van de po­li­tie wil af­wach­ten.”

FO­TO PHO­TO NEWS

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.