Praat­punt voor an­ders­ta­li­ge man­nen

Gazet van Antwerpen Kempen - - KEMPEN - (ram) r.adriaen­sen@theek5.nl

In de bi­bli­o­theek van Baar­le be­vindt er zich sinds vo­rig jaar een Praat­punt voor an­ders­ta­li­gen. Bij het Praat­punt kun­nen ze Ne­der­lands ko­men oe­fe­nen in een in­for­me­le sfeer door met el­kaar in dia­loog te gaan over lo­ka­le en al­le­daag­se on­der­wer­pen. De bi­bli­o­theek is daar­voor een lo­gi­sche ont­moe­tings­plaats. Het Praat­punt is er ie­de­re woens­dag­voor­mid­dag. Hier­bij wordt steeds een kop­je kof­fie of thee aan­ge­bo­den. De sa­men­kom­sten wa­ren aan­van­ke­lijk al­leen voor vrou­wen, maar voort­aan zijn ook man­nen wel­kom, net als kin­de­ren. Een vrij­wil­li­ger van de bi­bli­o­theek leest voor uit mooie boe­ken of speelt mee taal­spel­le­tjes.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.