Man geef han­del in can­na­bis toe

Gazet van Antwerpen Kempen - - KEMPEN - (ima)

Jo­zef W. (49) uit Oud-Turnhout moest zich ver­ant­woor­den voor de han­del in ver­do­ven­de mid­de­len, de teelt van drugs en het be­zit van ver­bo­den wa­pens. Tij­dens een huis­zoe­king wer­den wa­pens, drugs en ver­schil­len­de gsm’s in be­slag ge­no­men. “De man be­ken­de dat hij aan een af­ne­mer 15 keer tus­sen de 50 à 100 gram can­na­bis had ver­kocht”, zei aan­kla­ger Wim Smets. “Zijn ver­mo­gens­voor­deel be­draagt min­stens 4.500 eu­ro. Ik vor­der 15 maan­den cel. Ho­pe­lijk ziet hij in dat per­soon­lijk geld­ge­win niet op­weegt te­gen de over­last die drugs mee­bren­gen.” Zijn ad­vo­caat vroeg om een straf met uit­stel. “Hij woont in bij zijn moe­der, die zorg­be­hoe­vend is.” Von­nis: 27 april.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.