Trio slaat ca­fé­klant bui­ten wes­ten

Gazet van Antwerpen Kempen - - KEMPEN -

Twee man­nen uit Brecht en Wuust­we­zel moesten zich vrij­dag voor de straf­rech­ter in Turnhout ver­ant­woor­den voor een ge­val van zin­loos ge­weld in Hoogstraten. De twee, Alexan­dru S. en Io­an M., ont­ken­den dat ze het slacht­of­fer vast­hiel­den ter­wijl een der­de per­soon hem bui­ten wes­ten sloeg. De fei­ten da­te­ren van 5 april 2014. Be­klaag­den en slacht­of­fer wa­ren die avond op uit­stap ge­weest in ca­fé Bi­zar in Hoogstraten. Rond 1u stap­te het slacht­of­fer bui­ten en wan­del­de naar zijn fiets, die hij in de Ka­rel Boom­straat had ach­ter­ge­la­ten.

Een ge­tui­ge zag dat een au­to stop­te. Twee man­nen gre­pen het slacht­of­fer vast en een der­de dien­de hem ra­ke vuist­sla­gen toe. Het slacht­of­fer viel be­wus­te­loos op de grond. De aan­kla­ger vor­der­de acht maan­den cel te­gen de twee be­klaag­den. De hoofd­da­der werd nooit op­ge­spoord. “Het gaat om zin­loos ge­weld”, zegt sub­sti­tuut Wim Smets. “De da­ders scheur­den weg met ge­doof­de lich­ten. De twee be­we­ren dat ze toe­val­lig in de buurt wa­ren en niks met de fei­ten te ma­ken heb­ben. Hun uit­leg is com­pleet on­ge­loof­waar­dig. Hun schuld staat vast.”

De ver­de­di­ging vroeg de vrij­spraak op grond van twij­fel. “Mijn cli­ën­ten zijn for­meel: ze heb­ben het slacht­of­fer niet aan­ge­raakt. De ge­tui­ge spreekt bo­ven­dien over twee per­so­nen met een ge­taan­de huid”, zei de ad­vo­ca­te. “De­ze man­nen zijn van Oost-Eu­ro­pe­se ori­gi­ne.”

De rech­ter velt zijn von­nis op 11 mei.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.