Club-spe­lers ge­frus­treerd door vi­deo­ref, Le­ko sust

Doel­punt van Dia­by af­ge­keurd voor bui­ten­spel

Gazet van Antwerpen Kempen - - SPORT - (gma, jve, fbu)

Geen spe­ler van Club Brugge die in de mixed zo­ne kwam zon­der de wer­king van de vi­deo­ref in vraag te stel­len. De eni­ge ra­ti­o­ne­le Brug­se stem na de te­recht af­ge­keur­de goal van Dia­by zat een paar tien­tal­len me­ters ver­der in de pers­zaal. “Bui­ten­spel is bui­ten­spel”, sus­te trai­ner Ivan Le­ko. “Jam­mer voor ons, maar ik ben al­tijd voor de vi­deo­ref ge­weest.”

De leuk­ste op­mer­king kwam van Bran­don Me­che­le. “Het is mis­schien een cor­rec­te be­slis­sing, maar ik dacht dat de vi­deo­ref er was voor gro­te fou­ten. Dit was zo mi­niem en daar­om geen gro­te fout. Het is pre­cies als­of je FIFA speelt. Daar be­slist een com­pu­ter ook al­les.”

Frus­tra­tie om het ge­mis­te punt. Dat Dia­by – al was het maar voor een paar cen­ti­me­ter – cor­rect werd af­ge­vlagd, deed er voor de spe­lers van Club niet toe. Hans Va­na­ken kaart­te een ge­brek aan con­se­quen­tie van de vi­deo­ref door­heen Play-off 1 aan, ter­wijl Li­or Re­fae­lov een heus com­plot zag. “Mis­schien wil­len ze de com­pe­ti­tie wat in­te­res­san­ter ma­ken door Club te doen ver­lie­zen”, bries­te de Is­ra­ë­li­ër. “Het is vreemd dat al­les in de plooi valt voor Anderlecht. Het is noch­tans sim­pel: als de ref een dui­de­lij­ke fout maakt, moet de vi­deo­ref in­grij­pen. An­ders niet. Ten­zij je echt wil dat com­pu­ters al­les be­pa­len.”

Bij Ivan Le­ko was de frus­tra­tie al ver­teerd toen hij de pers te woord stond. “Bui­ten­spel is bui­ten­spel. Het is jam­mer voor ons, maar ik ben al­tijd voor de vi­deo­ref ge­weest.” Tot de Kro­aat er fijn­tjes aan toe­voeg­de dat “de vi­deo­ref dan wel ook een straf­schop­fout op Va­na­ken had kun­nen zien.”

Die fa­se speel­de zich iets na het uur af. Va­na­ken drong het Brus­sel­se straf­schop­ge­bied bin­nen, waar hij al dan niet fou­tief werd af­ge­stopt door Sa­ele­mae­kers. “In mi­nuut tach­tig za­gen ze het wel en in mi­nuut zes­tig niet”, zucht­te Va­na­ken. “Ik ben voor­stan­der van het sys­teem, maar dan moet je het wel op al­les toe­pas­sen: op die bui­ten­spel­fa­se en op die straf­schop­fout op mij.”

FO­TO RR

Dia­by staat nipt bui­ten­spel.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.