“Zin­ho speel­de de per­fec­te match”

De­bu­tant Van­heus­den (18) steekt Jan­ga én Ya­rem­chuk in ach­ter­zak

Gazet van Antwerpen Kempen - - SPORT - (bfa)

Uit het niets werd Zin­ho Van­heus­den te­gen AA Gent in de ba­sis­ploeg van Standard ge­dropt. De 18-ja­ri­ge cen­trum­ver­de­di­ger – tot eind dit sei­zoen ge­huurd van In­ter Mil­laan – had na zes maan­den bles­su­re­leed am­per 45 mi­nu­ten bij de be­lof­ten in de be­nen, maar hij door­stond zijn vuur­doop met ver­ve.

Van­heus­den hield het 90 mi­nu­ten vol, gaf geen kik en groei­de zicht­baar in de par­tij. Zo­wel Ran­ge­lo Jan­ga als Ro­man Ya­rem­chuk stop­te hij in zijn ach­ter­zak. Hij leek zelfs de lei­der van de Luik­se de­fen­sie.

Standard­coach Sa Pin­to spaar­de ach­ter­af zijn lof niet. “Ik ben trots op hem. Hij speel­de de per­fec­te match. Ik had ook La­valée kun­nen op­stel­len, maar Zin­ho was er in mijn ogen meer klaar voor. Het gaat dan niet zo­zeer om fy­siek, voor­al over tac­tiek. Dat be­grijpt hij zo goed. Op trai­ning toon­de hij wat je als coach wil zien van een 18-ja­ri­ge. Als je op de­ze leef­tijd, zon­der rit­me, na die zwa­re bles­su­re, zo’n vol­was­sen wed­strijd speelt…”

Met de­ze pres­ta­tie sol­li­ci­teer­de Van­heus­den al­vast naar een nieu­we ba­sis­stek in de cla­si­co van over­mor­gen te­gen Anderlecht.

FO­TO ISOSPORT

Ochoa geeft Van­heus­den een schou­der­klop­je.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.